Træ-baserede anlæg får først positiv klimaeffekt efter ca. 30 år, når man tager hensyn til, at de samtidig fjerner et kulstoflager fra skove. CO2 fangst og -lagring på affaldsforbrænding får omvendt effekt fra dag 1 og indebærer ikke reduktioner af kulstoflagre. Det viser en ny analyse, som Rådet for Grøn Omstilling står bag.

Læs analysen