Fødevareministeren har meldt klart ud, at den danske regering ikke vil være med til at tilsidesætte EU’s grønne fødevarestrategi (Farm-to-Fork) og sætte grønne tiltag i landbruget på pause som reaktion på krigen, som respons på udmeldinger fra en række EU medlemslande, medlemmer af Europa-Parlamentet og landbrugsorganisationer.

Krigen i Ukraine understreger behovet for at sætte turbo på den grønne omstilling. Vi må ikke lade naturen og klimaet betale prisen for krigen, det vil kun skade produktiviteten og dermed også fødevaresikkerheden på længere sigt.

Rådet for Grøn Omstilling stiller sammen med 9 andre grønne organisationer 4 forslag til måder, man kan opretholde fødevaresikkerheden, uden at det sker på bekostning af naturen og klimaet.

  1. Omstilling til færre landbrugsdyr og mindre produktion af foder
  2. Omstilling af kostvaner
  3. Økologisk dyrkning
  4. Øjeblikkeligt stop for første generations biobrændstof

Læs det åbne brev til fødevareminister Rasmus Prehn ved at følge linket herunder.

Læs brevet her: