Foredrag

I Rådet for Grøn Omstilling holder vi mange foredrag for virksomheder, organisationer og foreninger, og vi kommer gerne ud på offentlige konferencer, seminarer, netværksmøder eller ledelsesarrangementer. Her nedenfor kan du se nogle af de aktuelle foredragstilbud. Har jeres organisation eller virksomhed andre ønsker og behov, er vi altid åbne for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer.

EU og den grønne transformation

Hvordan kan vi i Europa sætte turbo på den grønne transformation af samfundet og løse de forbundne klima- og biodiversitetskriser, så vi i 2040 kan leve i et klimaneutralt og naturpositivt samfund?

I dette inspirerende foredrag fortæller Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, hvordan den næste bølge af grønne reformer, adfærdsændringer, en hurtig opskalering af de grønne teknologier og biologiske løsninger vil forandre den måde, vi producerer og forbruger på i Danmark og EU.

Farvel til fossilerne

Danmark er stadig dybt afhængig af fossile brændsler, og hvert år forbruger Danmark mange mio. tønder olie, og vi udvinder stadig olie- og gas i Nordsøen. Men skal vi gøre noget effektivt ved de globale klimaproblemer, er det en bunden opgave at udvikle et moderne energisystem, der kan klare sig helt uden fossile brændsler i alle dele af samfundet. Så hvordan kan vi fremskynde den grønne omstilling væk fra de fossile brændsler og fjerne alle de snubletråde, der i dag forsinker omstillingen?

I dette foredrag fortæller Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, om, hvordan vi måske allerede i 2035-40 kan skabe et moderne, effektivt og stabilt energisystem, der er 100 pct. fri for fossile brændsler. Og hvad det kræver at nå derhen.

ESG – virksomhedernes grønne kapløb mod toppen

Flere og flere danske virksomheder har sat ambitiøse klima- og naturmål om at blive nulemissionsvirksomheder, og de ønsker at nedbringe deres energi- og ressourceforbrug i hele værdikæden. Det ligner et kapløb mod toppen. De store virksomheder er begyndt at måle ift. klima, forurening, vand, biodiversitet, ressourceforbrug og cirkulær økonomi, og det kan også påvirke deres underleverandører i hele værdikæden. Det bliver samtidig sværere at smyge sig udenom. EU har vedtaget en række ESG-love, der sætter virksomheder under et ekstra hårdt reguleringspres for at dokumentere og levere på miljø- og klimakravene. Nogle virksomheder har svært ved at følge med udviklingen, men EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), European Sustainability Reporting Standards (ESRS) og EU-kravene til ordentlig due diligence (ESRS) får meget stor betydning for, hvordan man driver virksomhed i fremtiden.

I dette foredrag fortæller Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, om EU´s nye grønne lovbølge, hvordan frontløbervirksomhederne griber udfordringen, og hvorfor det kan gøre en meget stor forskel til gavn for både miljøet og forretningen i de kommende år.

Kampen om ressourcerne

Danmark er det land i EU, der har det største carbon fodaftryk og ressourceforbrug. Uden en fundamental omstilling af den måde, vi producerer og forbruger på, vil den danske økonomi operere langt hinsides naturens bæreevne. Men hvordan kan vi nedbringe CO2 og ressourceaftrykket, så Danmark holder sig indenfor de planetære grænser?

I dette oplæg kan du høre en af RGO´s faglige eksperter fortælle om, hvordan Danmark kan blive en frontløber i omstillingen til en cirkulær økonomi, og hvordan man fremmer adfærdsændringer i stor skala, så Danmark i 2040´erne holder sig indenfor de planetære grænser.

Et RGO-foredrag koster typisk 10-12.000 kr. plus moms og transportudgifter. Indtægterne fra foredragene går til støtte af RGO´s løbende arbejde for at accelerere den grønne omstilling i Danmark og i EU.

Kontakt: Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, bjarke@rgo.dk (+45) 5156 1915,