Strategi

Rådet for Grøn Omstilling er en grøn løsningstank, der leverer konkrete, realiserbare og ambitiøse løsningsforslag, der kan accelerere omstillingen til et absolut bæredygtigt samfund.

Vores DNA

Vi er en uafhængig non-profit miljøorganisation, der i mere end tre årtier har været kendt og anerkendt for at rådgive og oplyse om den grønne omstilling.

På et vidensbaseret og solidt fagligt grundlag ønsker vi at være dagsordensættende og hjælpe politiske og økonomiske beslutningstagere i Danmark, i Norden og i EU til at træffe fremsynede og robuste beslutninger til gavn for den grønne omstilling.

Vi samarbejder gerne med mange, og vi indgår partnerskaber om konkrete projekter, men vores analyser og løsningsforslag er altid uafhængige.

RGO er ikke bundet af privatøkonomiske og organisatoriske interesser og er uden partipolitiske bindinger. RGO tjener den grønne sag.

Vision

Vi skaber grønne forandringer med andre

RGO er en katalytisk løsningstank, der vil skabe grøn samfundsinnovation. Vores kommunikation og arbejdsformer indrettet ud fra den grunderkendelse, at vi ikke kan forandre verden alene, men kun sammen med andre.

Vores hovedmålgruppe er derfor beslutningstagere i partier, organisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, som via deres handlinger og kommunikation kan flytte holdninger i den bredere befolkning og få forbrugerne til at ændre adfærd.

Gennem systemtænkning, policy udvikling, rådgivning og lobbyisme vil vi fremme bæredygtige og ressourceeffektive løsninger indenfor de planetære grænser. Vi samler og formidler dyb faglig viden, vi involverer andre via co-creation, og vi opbygger nye innovationsplatforme og future labs med vores partnere for at udvikle den næste generation af transformative grønne løsninger.

Vores forandringsmetode

Strategisk lederskab

Vi styrker vores governance-struktur for at sikre større handlekraft. Bestyrelsen lægger de overordnede strategiske linjer for RG0´s videre udvikling. Bestyrelsen skal i samspil med direktøren sikre, at strategien føres ud i livet, og at sekretariatet løbende fremlægger grønne løsningsforslag, der bringer os tættere på den fælles vision. Vi nedlægger fagligt udvalg og vil fremover inddrage de faglige eksperter på ad-hoc basis i forbindelse med projekter, works-hops, future labs og konferencer. Vi etablerer samtidig et nyt rådgivende organ, Advisory Board, hvor medlems-organisationer, medlemsvirksomheder og udvalgte faglige eksperter mødes for at give råd og ideer til RGO.

Strategi 2025