Fokusområder

I vores arbejde med at skabe et bæredygtigt samfund fokuserer vi på fire områder: fremtidens fossilfri energisystem, grøn transport, ressourcer og cirkulær økonomi samt fødevarer og bioressourcer. Vi bevæger os dermed indenfor et bredt felt − hele tiden med klimaet og de planetære grænser for øje.