Et grønt EU

Vejen mod et bæredygtigt samfund går gennem EU. Derfor følger vi tæt politikernes arbejde i Bruxelles, leverer viden og deltager i debatten om problemer og løsninger. Få her et overblik over vigtige grønne emner, der er på spil i EU

Vi arbejder i EU

Den grønne omstilling af vores samfund herhjemme og internationalt er stærkt afhængig af, hvad der sker på EU-plan. EU sætter regler, rammer og peger fremad. Rådet for Grøn Omstilling følger mange europæiske klima- og miljøsager tæt og er i dialog med politikere og embedsfolk i Bruxelles. Samtidig leverer vi vigtig grøn viden, afholder EU-arrangementer og deltager i debatten herhjemme.

Klima og miljø i EU

På denne side kan du blive klogere på, hvad der sker på klima- og miljøområdet i EU. Vi sætter løbende fokus på nogle af de vigtige emner, aftaler og strategier, som politikerne arbejder med i Bruxelles, og beskriver dem her forneden.

Find vores debatindlæg og andre artikler forneden.

Vores EU arbejdet er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Fokus

Læs mere