EU-krav bliver en kæmpe cirkulær gamechanger for cement- og betonbranchen

30. april 2024
EU er på vej med en lang række cirkulære krav, som i den grad vil betyde, at danske byggevareproducenter skal accelerere deres cirkulære omstilling.

Krav til indhold af genanvendt materiale, højere CO2-pris, bæredygtighedskrav i forbindelse med grønne offentlige indkøb, og øgede cirkulære krav fra investorer. Det er kun et lille udsnit af det cirkulære pres som cement- og betonbranchen kan forvente rammer dem, når EU’s lavine af krav kommer rullende i løbet af de næste par år. Krav som altså i høj grad vil sætte en ny og meget mere cirkulær retning for cement- og betonbranchen – en retning med mindre udledende produktion, lavere ressourceforbrug og en større grad af genbrug og genanvendelse. Det er konklusionen i Rådet for Grøn Omstillings kortlægning ’EU’s kommende krav – en cirkulær gamechanger for cement- og betonbranchen’, som viser, at cement- og betonbranchen vil blive ramt fra flere sider. Kortlægningen er en del af et større projekt, der er støttet af Realdania, der undersøger, hvordan man kan fremme en cirkulær omstilling af cement- og betonbranchen.

En stopper for CO2-kvoterne

En væsentlig driver for det stigende omstillingspres kommer fra EU’s beslutning om at sætte en stopper for deres massive uddeling af gratis CO2-kvoter. Cementindustrien har nemlig i mange år modtaget gratis CO2-kvoter, der svarer til langt størstedelen af deres udledninger. Mens flere andre industrier har skulle betale for hver og en af deres CO2-udledninger, har cementindustrien i hele EU altså ind til nu, stort set haft fripas i forhold til at betale for deres tårnhøje klimaaftryk. Udfasningen af gratis CO2-kvoter må derfor være et wake up call for cementindustrien, som i 2034 skal til at betale for samtlige af deres udledninger. Det vil nemlig få konsekvenser for prisen på cement, som vil blive markant dyrere, hvis ikke klimaaftrykket fra cementproduktionen reduceres markant i den nærmeste fremtid.

Det er gode nyheder for udviklingen af både lav-emissions cement og for udviklingen af beton med et lavere cementindhold – en udvikling, som vil have positive indvirkninger når det kommer til betons klimakonto. Udledningen fra cement står nemlig for omkring 90 procent af det samlede klimaaftryk fra beton. Og der er stort behov for en drastisk reduktion – både i forhold til CO2-udledningen per tons, men også i forhold til at mindske ressourceforbruget.

Der vil desuden med revisionen af den såkaldte Construction Product Regulation (CPR) i fremtiden komme miljøkrav, der kan sætte ind for at reducere både klima- og ressourceaftrykket fra cement og visse typer af beton. Foruden miljøkrav til blandt andet maksimal udledning, ressourceeffektivitet, genanvendt eller genbrugt indhold og energiforbrug og -effektivitet, er det med CPR også et plausibelt scenarie, at EU de næste år kan indføre grænseværdier eller performanceklasser for cement og beton. Det vil potentielt være en stor game changer for producenter som ikke følger med den cirkulære udvikling, som på sigt kan risikere at miste deres konkurrenceevne eller helt blive udelukket fra EU-markedet.

Bæredygtighedskrav til cement og beton

På samme tid skruer EU også op for kravene til grønne offentlige indkøb. Med CPR er det nemlig også gjort muligt at sætte bæredygtighedskrav til cement og visse typer af beton i forbindelse med grønne offentlige indkøb. Det betyder altså, at hvis man som cement- eller betonproducent i fremtiden vil byde ind på grønne offentlige byggeri- og anlægsudbud, kan der være helt specifikke krav der skal opfyldes. Det er positivt for at sikre en større efterspørgsel på mere klimavenlig og cirkulær cement og beton, som kan forventes at sprede sig som en steppebrand til det private marked.

Og EU har med deres ambition om at styrke bæredygtig finansiering også sat ind for at aktivere det private marked. Her spiller særligt EU Taksonomien en stor rolle, som sætter helt specifikke krav til cement og beton, hvis en aktivitet eller investering skal kunne kaldes bæredygtig på baggrund af cirkularitet. Det er blandt andet krav til genanvendt indhold, udledning fra cement og design for cirkularitet. De cirkulære krav vil derfor specifikt ramme cement- og betonbranchen, som skal skrue på den cirkulære dagsorden for at kunne leve op til investorers krav om bæredygtighed.

Samlet set vil de kommende EU-krav altså være en kæmpe cirkulær gamechanger for cement og betonbranchen, som må forvente at nye klima-, miljø og cirkulære krav lurer lige rundt om hjørnet. Og kigger man på den store opgave som cement- og betonbranchen står overfor, hvis de skal producere indenfor de planetære grænser, så bør branchen allerede nu begynde at forberede sig på et cirkulært gearskifte.

Dette debatindlæg er blevet bragt i Børsen den 30 april 2024.

Kontakt

Ulrikke Nelboe Møllegård

Rådgiver, Cirkulært byggeri og ressourcer

(+45) 2855 4865 ulrikke@rgo.dk