Hvem er vi

Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. Det gør vi ved at skabe og formidle viden om grønne løsninger og ved at påvirke politikere, virksomheder og borgere til at træffe grønne valg.

Rådet for Grøn Omstilling

Vi har fokus på en lang række emner inden for klima- og miljødagsordenerne. Det har vi, fordi de hver især er vigtige, og fordi de hænger sammen, hvilket betyder, at vi står bedst ved at tænke på tværs og finde løsninger, der bringer os helt i mål på alle de grønne fronter.

Den grønne omstilling kræver solid viden om de tekniske, regulatoriske og adfærdsmæssige udfordringer, og her byder vi ind med højt fagligt niveau, stor erfaring og en sund samarbejdsorienteret tilgang. Vi deltager aktivt i den offentlige debat og taler miljøets og klimaets sag.

Vi har været på den grønne bane i mere end 30 år og har bidraget med viden, løsningsforslag og folkelig oplysning og debat, der tilsammen har været med til at trække samfundet i en grønnere og mere bæredygtig retning. Og vi bliver ved, fordi vi drives af troen på et bedre og grønnere samfund uden forurening og uoverskuelige klimaforandringer.

Du kan være med, enten som medlem af foreningen bag Rådet for Grøn Omstilling eller ved at støtte vores arbejde som støttemedlem. Læs mere om vores støttemuligheder her.

Vores værdier

I RGO er vi nysgerrige, videbegærlige stifindere og løsningsmagere, der arbejder for at fremme ambitiøse, realistiske og bæredygtige politiske og økonomiske forandringer til gavn for mennesker og natur.

Faglig dybde
Vi sætter en ære i høj faglighed, professionalisme og dyb viden om de strategiske dagsordener, og vi er optaget af at formidle vores faglige viden til omverdenen uafhængigt af politiske og økonomiske særinteresser.
Grøn passion
Vi har et stærkt engagement, vi er i stand til at gribe momentum, og vi har mod til at tænke ud af boksen.
Bæredygtighed i praksis
Vi stræber efter at praktisere de grønne principper, som vi ønsker at virkeliggøre, så vi skridt for skridt kan nærme os målet om at skabe et absolut bæredygtigt samfund indenfor de planetære grænser.
Venlig samarbejdsånd
Vi er venlige, lyttende og respektfulde, vi samarbejder gerne og vi elsker at dele viden.
Åbenhed
Vi er åbne om vores værdier, vores arbejdsmetoder, vores samarbejdsrelationer, vores netværk, vores medlemmer og dem, der støtter os.

Strategisk lederskab

Vi styrker vores governance-struktur for at sikre større handlekraft. Bestyrelsen lægger de overordnede strategiske linjer for RG0’s videre udvikling. Bestyrelsen skal i samspil med direktøren sikre, at strategien føres ud i livet, og at sekretariatet løbende fremlægger grønne løsningsforslag, der bringer os tættere på den fælles vision. Vi nedlægger fagligt udvalg og vil fremover inddrage de faglige eksperter på ad-hoc basis i forbindelse med projekter, works-hops, future labs og konferencer. Vi etablerer samtidig et nyt rådgivende organ, Advisory Board, hvor medlems-organisationer, medlemsvirksomheder og udvalgte faglige eksperter mødes for at give råd og ideer til RGO.

Vores historie

Foreningen bag Rådet blev dannet i 1991, fordi en lille gruppe ildsjæle mente, at der skulle gøres mere for at rette op på de store miljøproblemer, der prægede slutningen af firserne. Når staten betalte for Det Økonomiske Råd, der havde øjnene stift rettet mod økonomien, måtte der også oprettes et uafhængigt råd, der beskæftigede sig med miljøet. Dermed blev Det Økologiske Råd dannet.

Ordet Økologi beskrev en anden tilgang end den rent økonomiske, men ordene har delvist samme oprindelse: Oikos, der på græsk betyder hus eller husholdning. Forskellen ligger i ordenes afslutninger, hvor logos betyder lære eller kundskab om mens nomos betyder styring af.

Tonen var slået an, og rådet knoklede på med at skabe modvægt til det snævre økonomiske paradigme, som for ofte prægede reguleringen på miljøområdet. Med tiden er organisationen vokset, og nu opretholdes et sekretariat med ca. 12 medarbejdere, der dagligt arbejder hårdt for foreningens formål: at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet.

Du kan læse mere om vores historie i de to udgivelser nedenfor, der blev skrevet i forbindelse med vores 10 års og 25 års jubilæer.

Samarbejdspartnere