RGO er medunderskrivere på en briefing til EU-kommissionen og medlemslandene, der foreslår at den nye afskovningsforordningen fra EU, skal indeholde kategorien ”Other wooded land”. Dette ville medføre en markant udvidelse af det beskyttede areal, eftersom at næsten en milliard hektar land klassificeres som ‘other wooded land’.

Hvis ikke kategorien inkluderes i forordningen, risikeres det, at afskovning og omlægning af skov accelereres.

Læs hele høringssvaret forneden.

Læs høringssvaret her

Læs om vores arbejde med udfasning af biomasse