EU-Parlamentet bakker op om at sikre forsyningskæden for batterier

14. september 2023
Rådet for Grøn Omstilling glæder sig over, at EU-Parlamentet torsdag har stemt for at støtte et ambitiøst forslag fra EU Kommissionen (Critical Raw Materials Act), om at sikre Europa en stabil adgang til de kritiske råstoffer EU har brug for i den grønne omstilling.

EU-kommissæren Ursula von der Leyen adresserede sidste år i sin State of the Union-tale, de udfordringer EU står over for i forhold til at kunne sikre forsyningskæden for bl.a. batterier og kritiske råstoffer til brug i den grønne omstilling. Dette blev udfaldet af reguleringen Critical Raw Materials Act. I dag har EU-Parlamentet støttet EU-Kommissionens forslag og stemt for at forhøje målet til at 50 procent af raffinering og forarbejdning af kritiske råstoffer som nikkel, litium, kobber og sjældne jordarter skal foregå i EU og at 15 procent skal genanvendes. Desuden skal EU selv udvinde 10 procent af de kritiske råmaterialer i 2030 og EU må maksimalt source 65 procent af et specifikt råmateriale fra et andet land. Det skal sikre diversificering og hermed en bedre forsyningssikkerhed inden for EU.

”Det er fornuftigt at EU ikke vil outsource vigtige dele af værdikæden for batteriproduktion, men i stedet vil sikre og udvikle ekspertise på området og sikre, at produktionen gøres mere bæredygtigt. Dermed gør vi os også mindre afhængige af bl.a. Kina og får større sikkerhed for at vi har de nødvendige ressourcer til den grønne omstilling,” siger Daria Rivin, rådgiver i klima og transport i Rådet for Grøn Omstilling.

Hun understreger, at det er særlig vigtigt at bevare EU’s miljøregler for vandkvalitet, affaldssortering, biodiversitet og involvering af lokalsamfund, samtidig med at det bør blive mere simpelt og hurtigere at få tilladelserne på plads til udvinding og forarbejdning af de nødvendige kritiske metaller.

”Det kan kun være en grøn omstilling, hvis vi kan sikre en bæredygtig forsyning af de kritiske metaller, som vi har brug for. Derfor er det afgørende at EU fastholder et højt niveau af miljøbeskyttelse og f.eks. ikke stoler blindt på tvivlsomme certificeringssystemer,” siger Daria Rivin.

Selvom hun mener at målene i reguleringen er helt afgørende, understreger hun at der stadig mangler finansiering til at udvikle området og indfri målene. De nationale støtteordninger, der eksisterer, er ikke nok til at konkurrere med Kina og USA. Derfor har en række organisationer foreslået at EU’s innovationsfond omdannes til en grøn industribank der skal investere i de bedste projekter i værdikæden til batterier.

Reguleringen skal nu færdigforhandles med EU’s medlemslande.

Kontakt

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk

Læs mere