CO2-fangst i EU 

19. december 2023

Den Europæiske Union har i dag ikke nogen overordnet europæisk strategi for CCS og CCU. Det nuværende CCS-direktiv, som blev vedtaget i 2009, vedrører udelukkende den permanente geografiske lagring af CO2 og sætter en juridisk ramme for transporten samt lagringen af CO2 i undergrunden.

Kommissionen regner med at offentliggøre en strategi i første kvartal af 2024. Den kommende EU-strategi har til formål at vise vejen til hvordan teknologierne bedst kan bidrage til nå klimaneutralitet i EU i 2050 og sætter en strategisk vision for industriel CO2-fangst og –lagring i EU. Tidligere på året afholdte Kommissionen en åben offentlig konsultation om emnet, hvor borgere, interesseorganisationer og virksomheder kunne tilkendegive deres mening om emnet. Responsen fra den åbne konsultation skal bidrage til og hjælpe med udformningen af strategien for industriel CO2-fangst og lagring i EU.  

I samarbejde med det danske Klima, energi og forsyningsministerie afholdte Europa-Kommissionen deres tredje CCUS-forum i Aalborg d. 27-28 november i år. Forummet skulle samle alle relevante aktører på området og handlede om hvordan man kan accelerere udrulningen af CCUS-teknologier i EU.

I den forbindelse gik Danmark, Tyskland, Frankrig, Sverige og Nederlandene sammen og underskrev Aalborg-erklæringen, som erklærer CO2-fangst, anvendelse og lagring som et nødvendigt klimaredskab, der skal skaleres op både nationalt og på europæisk plan.

Under forummet løftede Kommissionen også sløret for udpegelsen af to danske projekter (Norne & Bifrost) som PCI-projekter (Projects of Common Interest) i EU. Udpegelsen giver dem status som særlig vigtige infrastrukturprojekter for hele Europa, giver dem mulighed for at søge om EU-støtte til projekterne og åbner op for hurtigere tilladelsesprocesser3

Selvom man endnu ikke har besluttet sig for i hvilket omfang og hvordan teknologierne skal bruges i EU, så er der allerede etableret en række finansieringskilder, som støtter udviklingen og udbygningen af CCS og CCU2

  • Innovationsfonden 
  • Recovery and Resilience Facility 
  • Connecting Europe Facility 
  • Just Transition Fund 
  • Horizon Europe 

Læs mere