Webinar med fokus på EU’s bæredygtighedskrav og grønne offentlige indkøb

15. december 2023
Hvad kommer EU’s bæredygtighedskrav til at betyde for grønne offentlige indkøb? Det satte vi fokus på i dette webinar

Den offentlige sektor indkøber herhjemme varer og tjenesteydelser for ikke mindre end 415 mia. kr. om året. Med så stor en indkøbsmuskel kan stat, regioner og kommuner spille en vigtig rolle, når det kommer til at fremme mere klimavenlige produkter og løsninger – særligt inden for byggeri og anlæg.

Rådet for Grøn Omstilling afholdte 14. december et webinar om grønne offentlige indkøb, hvor vi både sætter fokus på de kommende krav fra EU, men også zoomer ind på, hvordan vi i Danmark kan bruge grønne offentlige indkøb til at sætte skub i den grønne omstilling.

Webinaret kommer omkring vigtige politiske løftestænger, konkrete nye krav i EU’s lovgivning og desuden inddrage store danske offentlige indkøberes perspektiver. Hvordan arbejder de med grønne offentlige indkøb? Hvordan går de til kravene fra EU? Hvilke muligheder ser de for at rykke på dagsordenen, og hvilke udfordringer står de overfor?

Tid: Det blev afholdt torsdag den 14. december 2023

KL. 14:30-15:30

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Program

14:30-14:35 Velkomst v/ Ulrikke Nelboe Møllegård, Rådet for Grøn Omstilling

14:35-15:00 Hvor står vi i dag, hvilke politiske tiltag har vi brug for, for at sætte skub i grønne offentlige indkøb, og hvordan vil EU’s kommende bæredygtighedskrav påvirke grønne offentlige indkøb i Danmark? v/ Ulrikke Nelboe Møllegård, Rådet for Grøn Omstilling

15:00-15:10 Hvordan planlægger Københavns Kommune at gå fra reduktionsmål til virkelighed og hvilke virkemidler tages i brug for at reducere udledningerne fra byggeri- og anlæg?
v/Lena Riechert Evald, projektleder Bæredygtige Indkøb i Københavns Kommune

15:10-15:20 Hvordan har Metroselskabet opnået CO2-besparelser i forbindelse med den kommende M4-udvidelse og hvordan arbejder de mere generelt med grønne offentlige indkøb?
v/Nynne Bech, fagleder for LCA og metode i Metroselskabet

15:20-15:30 Q & A
Tak for i dag

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.  

 

Kontakt

Ulrikke Nelboe Møllegård

Rådgiver, Cirkulært byggeri og ressourcer

(+45) 2855 4865 ulrikke@rgo.dk

Kontakt