Topmøde udstikker nølende kurs mod klimaneutral søfart

7. juli 2023
Torsdag eftermiddag nåede verdens søfartsnationer til enighed om en ny klimastrategi for den globale skibsfart. Dermed har søfarten nu endelig vedtaget et mål om klimaneutralitet, delmål på vejen dertil samt en tidsplan for de virkemidler, som skal få udledningerne til at falde.

Med den nye klimastrategi, er der vedtaget et bindene mål om at verdens samlede skibsflåde skal nå klimaneutralitet tæt på eller omkring 2050. Dertil indeholder strategien ikke-bindende delmål om 20-30 % reduktion af drivhusgasudledninger i 2030 (ift. 2008) og 70-80 % i 2040 (ift. 2008).

”Dagens aftale er et væsentligt, men stadig utilstrækkeligt skridt fremad. Det står nu klart, at der er global enighed om, at søfarten ligesom alle andre sektorer skal afkarboniseres. Det er helt afgørende for investorer, rederier, brændstofproducenter mv. at der nu er klarhed over hvor branchen skal hen. Det står også klart, at et bredt flertal af lande og rederier er klar til at handle, og i det lys er det en skuffelse, at man ikke kunne nå til enighed om at stoppe brugen af fossile brændstoffer inden 2050” siger Rasmus Bjerring Larsen, transport og klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling

Samlet set er det yderst tvivlsomt, at aftalen vil levere nok reduktioner til at søfarten kan overholde sin ’fair share’ af Parisaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Derfor er det nu op til industrien, national og regional regulering at gå længere end hvad IMO kunne enes om, og bringe søfarten i overensstemmelse med målet på 1,5 grader.

Med dagens aftale har IMO også vedtaget at de virkemidler, som skal realisere reduktionsmålene – eksempelvis en afgift på drivhusgasudledninger – skal være på plads i 2025 og træde i kraft i 2027. Aftalen indeholder også en målsætning om at mellem 5 og 10 % af søfartens brændstoffer i 2030 skal være grønne.

“Nu er der sat et klimamål for søfarten, men det er endnu ikke konkretiseret, hvordan søfarten kommer i mål. De næste møder kommer til at gå med at drøfte og beslutte konkrete virkemidler, der sikrer, at søfarten kommer i mål til tiden,” siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og fortsætter: Her er en global klimaafgift på skibsbrændstoffer et effektivt virkemiddel, der ligeledes sikrer penge til de svageste stater, der rammes unødig hårdt af klimaændringer.” IMO har haft ansvaret for søfartens klimabelastning siden Kyoto protokollen i 1997. IMOs første klimastrategi blev vedtaget i 2018 og indeholdt et mål omat reducere søfartens udledninger i 2050. Dagens klimaaftale er IMOs 2. klimastrategi, og skal revideres igen i 2028.

Rasmus Bjerring Larsen

Rådgiver, Transport og klima

(+45) 2889 4678
rasmus@rgo.dk

Kare Press-Kristensen

Senior advisor, Air pollution

Mobile: (+45) 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk