I disse dage arbejder EU-Kommissionen på en model for et CO2-kvotesystem for landbrugssektoren.

EU-Kommissionen overvejer tre modeller for et emissionshandelssystem (ETS) til formålet. Rådet for Grøn Omstilling har i den forbindelse udgivet et positionspapir, med gennemgang af modellerne samt anbefalinger.

Det er Rådet for Grøn Omstillings anbefaling, at et muligt kvotesystem for landbruget lægges på gårdniveau, da de største og billigste reduktionspotentialer ligger ude på selve landbrugsbedrifterne.

Læs mere i vores engelske positionspapir.

Hent positionspapiret her