Kære Lea Wermelin.

Mindst 10 mio. ton. Så meget plastik bliver der udledt i verdenshavene hvert eneste år. Det svarer til en lastbil fyldt med plastik, der tømmes ud i havene hvert minut. Hvis plastik var et land, ville det være den 5. største udleder af CO2 i verden. Alligevel buldrer produktionen og brugen af plastik derudad, og omkring halvdelen af al plastik produceret er designet til engangsbrug. Der er behov for et systemisk skift væk fra engangsbrug og over til øget genbrug, hvor det samme produkt bruges igen og igen.

Regeringen har lige nu en unik mulighed for at sætte skub i et dette skifte, når Danmark skal implementere udvidet producentansvar på emballager og visse engangsplastprodukter som følge af krav fra EU.

Som aktører på området er vi dog bekymrede for, at Danmark er ved at forpasse denne mulighed. Vi skriver til dig med en fælles opfordring til at implementere et producentansvar, der ikke alene fokuserer på affaldshåndtering og sortering af emballage, men også på affaldsforebyggelse. Andre EU-medlemsstater er i fuld gang, og Danmark sakker lige nu bagud. Derfor opfordrer vi til, at Danmark sætter ambitiøse nationale mål for reduktion og genbrug af emballage, der sigter på en halvering af det danske emballageaffald og en markant øget andel genopfyldelig emballage på det danske marked i 2030.

Uden nationale mål for reduktion og genbrug vil der være en skæv incitamentsstruktur i producentansvaret, hvor investering i ny infrastruktur og innovation primært vil rette sig mod affaldssortering og genanvendelse i stedet for reel forebyggelse og reduktion af affald.

Ifølge Miljøstyrelsens emballagestatistik har det danske emballageforbrug været stigende i en lang årrække. Alene brugen af plastikemballage steg med 30 procent over den senest opgjorte 5-årige periode. Med bl.a. stigende take-away-forbrug og e-handel forventes forbruget at stige yderligere. Engangsemballager trækker på jordens ressourcer både i udvindingen, produktionen og affaldshåndteringen. Engangsemballager er samtidig en af de største kilder til affald i natur og havmiljø.

Der er altså et åbenlyst behov for at sætte en retning mod et mindre og smartere emballageforbrug.

Vi skal væk fra udelukkende at fokusere på emballager, når de er blevet til affald, og rette skarpt fokus mod løsninger, der først og fremmest forhindrer emballageaffald. Genanvendelse af emballageaffald kan ikke løse udfordringerne alene og indebærer som oftest en ’downcyling’ af materialerne, så de mister både værdi og egenskaber.

Der skal sættes fokus på udviklingen af langt flere genopfyldelige løsninger og pant- og retursystemer på områder som f.eks. takeaway, e-handel, dagligvarelevering i hjemmet, kosmetik, hudpleje osv. Altså systemer og en infrastruktur, hvor samme emballage bruges igen og igen, og som er nemme for forbrugerne at anvende. Vi har potentialet for at blive førende i sådanne løsninger, som vil kunne skabe grønne, bæredygtige jobs.

Vi anerkender, at implementeringen af producentansvar for emballage og engangsplast er en stor og kompleks opgave. Det er positivt, at regeringens Samarbejdsforum for producentansvar er blevet enige om et sæt fælles anbefalinger og en model for håndteringen af emballageaffald. Anbefalingerne har imidlertid ikke fokus på reduktion og bør derfor ikke stå alene.

Hvis producentansvaret skal understøtte realiseringen af de nationale klimamål, og omstillingen til reel cirkulær økonomi kræver det, at der samtidig sættes en politisk retning for reduktion og genbrug. Vi kan ikke læne os tilbage og vente på, at der eventuelt kommer mål fra EU langt ude i fremtiden.

Underskrivere:

Pascale Moehrle, adm. dir., Oceana in Europe,
Maria Reumert Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening, Anne Aittomaki, strategisk dir., Plastic Change,
Claus Ekman, dir., Rådet for Grøn Omstilling,
Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden,
Jens Bomann Christensen, konstitueret dir., Dansk Affaldsforening,
Torben E. Hoffmann Rosenstock, dir., Danmarks Restauranter og caféer, Anja Phillip, formand, Forbrugerrådet Tænk, Christian Ibsen, dir., Concito, Jens Friis Lund, medstifter, Klima- og Omstillingsrådet,
Delphine Lévi Alvarès, coordinator, Break Free From Plastic Europe, Kristian Syberg, lektor, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet,
Thomas Budde Christensen, associate professor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet,
Stig Hirsbak, ekstern lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, Lina Katan, erhvervs-ph.d., Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet samt
Simon Elsborg Nygaard, lektor, Department of Psychology and Behavioural Sciences, Århus Universitet.

Læs mere her: