Afskaf det generelle befordringsfradrag

23. november 2019
Rådet for Grøn Omstilling foreslår en udfasning af det generelle befordringsfradrag som vi kender det og i stedet målretter det til udsatte områder og grøn transport. Fradraget er i dag medvirkende til at flere bor længere fra deres arbejde, og transporterer sig flere kilometer, hvilket skaber øget trængsel, større luftforurening og øget klimabelastning.

Sidste år kunne danskerne trække hele 18 milliarder kr. fra i skat for deres transport til og fra arbejde – det såkaldte befordringsfradrag. Fradraget medfører en årlig mindreindtægt for staten på  ca. 4-5 milliarder kr. Det svarer til opførelse af 2 supersygehuse om året, eller finansiering af 15 store havvindmølleparker. I Rådet for Grøn Omstilling mener man, at det er på tide at gøre op med dette system.

Vi bruger enorme summer på aktivt at skabe mere trængsel på vejene, og øge luftforurening og klimabelastning. Problemer der hver især påfører samfundet store omkostninger. Det er ikke meningsfuldt, og vi bør derfor udfase det generelle befordringsfradrag.

Langsom udfasning og grønne fradrag
Jeppe Juul, der er transportpolitisk medarbejder i Rådet for Grøn Omstilling understreger, at det bør ske gradvist over en 10-20 årig periode for at mindske ulemperne for borgerne, og at der stadig vil være områder i Danmark, f.eks. øer og områder med høj arbejdsløshed, der har brug for en hjælpende hånd for at sikre mobilitet til tilgængelige arbejdspladser.

”I det omfang man ønsker at opretholde et befordringsfradrag, bør man ændre ordningen så den bliver markant mere effektiv i forhold til de udfordringer vi står overfor som samfund; bl.a. klima, trængsel og luftforurening. F.eks. kunne man overveje at have forskellige fradragssatser for husholdninger, der har indregistreret en elbil – som man har i Norge, ligesom man kan differentiere fradraget efter hvor trængselsskabende transporten er”, siger Jeppe Juul.

Han påpeger også, at fradraget aktivt modarbejder det stigende ønske om hjemmearbejdspladser, samt at der er en betydelig geografisk skævvridning af hvem, der får fradrag

”Når man ser på hvem, der faktisk får disse fradrag, er det i høj grad folk, der bor i vandkants-Danmark, der får meget lidt, mens dem, der pendler til København og de andre større byer er de helt store modtagere”, slutter han.

Rådet for Grøn Omstilling vil nu opfordre folketinget til at få gennemanalyseret konsekvenserne af en udfasning af det generelle befordringsfradrag og mulige alternative ordninger.