Aftale om vejbeskatning af lastbiler er et stor grønt fremskridt

27. juni 2022
Fredag blev der indgået aftale om en vejbeskatning af lastbiler i Danmark. Det bringer glæde hos miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling. Den nye vejbeskatning er km- baseret og CO2-differentieret og vil udlede en del af prisforskellen for el-lastbiler. Den erstatter den nuværende lave tidsbaserede afgift, der skal ændres efter nye EU-regler.

Kører danske vognmænd ned igennem Tyskland skal de som udgangspunkt betale afgift for hver km de kører. I Danmark betaler man i stedet et meget mindre beløb for at ens lastbil opholder sig i landet. Men fra 1. januar 2025 kommer den danske vejbeskatning til mere at ligne den tyske.

Det er rigtigt stort for den grønne omstilling af lastbiler, at vi overgår til en km-baseret beskatning, der er CO2-differentieret, således at 0-emissionslastbiler får 75% rabat. Det vil gøre fx el-lastbiler markant mere økonomiske interessante for vognmænd, også i Danmarksiger Jeppe Juul, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

I 2025 er afgiften kun på udvalgte veje, og lastbiler over 12 tons, mens alle lastbiler fra 2027 og hele vejnettet fra 2028.

”Det er et nyt system i Danmark, og en gradvis indfasning giver mening. Men det er ærgerligt at vi først får den fulde effekt fra 2028. Samtidig havde vi gerne set at varebilerne også kom med fra 2027. Ikke mindst fordi det vil være et effektivt redskab i den grønne omstilling af erhvervstransport”, siger Jeppe Juul.

Klimaeffekt og andre virkemidler

Regeringen forventer at vejbeskatningen vil sænke klimabelastningen fra lastbiler med 0,3 mt CO2, hvilket er en betydelig andel af lastbilernes udledning i Danmark.

Den tunge vejtransport har været svær at mindske klimabelastningen fra, men dette er et redskab der leverer fordi den ændrer i vognmændenes beregninger af hvad der kan betale sig. Det vi nu mangler, er en udvidet fradragsret til investeringer i grønne lastbiler indtil vejbeskatningen træder i kraft i 2025. Ellers vil vi fortsat sakke bagud i forhold til vores nabolande, i implementeringen af nye grønne teknologierslutter Jeppe Juul.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en hurtig omstilling til 0-emissions- lastbiler.

For yderligere information:

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk