Antallet af fossilbiler skal halveres inden 2030

23. august 2021
Vi er på rette vej i omstillingen af transporten, men det alt går for langsomt. Antallet af fossilbiler skal halveres inden 2030, der skal indføres nul-emissionszoner i de store byer, vejbenyttelses- og dieselafgifter skal hæves, og omstillingen af fly og skibe skal gå langt hurtigere.

Debatindlæg bragt i Altinget den 23. august 2021 af Daria Rivin, Rådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og Jeppe Juul, Seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling

Indenfor det sidste år er der lavet mange tiltag i transportsektoren, blandt andet for at få klimabelastningen ned. Og det er glædeligt, efter at skiftende regeringer i årevis intet har gjort. Desværre er de tiltag der er lavet langt fra nok.

Samtidig har vi ifølge Energistyrelsens klimafremskrivning kurs mod at have det samme antal fossilbiler i 2030 som i 2020 samt den samme CO2-udledning fra transport som i 1990.

Dermed bidrager transportsektorens reduktioner reelt ikke til at nå klimamålet. Det er helt uacceptabelt. Særligt set i lyset af IPCC’s seneste vurdering af, hvor katastrofal en kurs vi er på i forhold til klimaet.

Grønne biler er ikke altid grønne

I forhold til personbiler går det ufatteligt godt, hvis man skal tro regeringen og overskrifterne i aviserne. Men går man bag om tallene, ser det dog langt fra så imponerende ud.

2020 og 2021 er mål-år i forhold til EU’s CO2-krav til nye biler. Det er derfor, vi i dag ser en betydelig stigning i antallet af solgte el- og plug-in hybridbiler, der dog forventes først at stige markant igen ved næste mål-år i 2025.

Udenlandske undersøgelser peger dog på, at plug-in-hybridbiler reelt har syv gange højere klimabelastning end elbiler. Derfor er det klimamæssigt meningsløst at slå dem sammen i begrebet ’grønne biler’.

Lige nu sælges der tre plug-in hybrider for hver elbil. Derfor er der brug for hurtigt at få mindsket afgiftsrabatten for plug-in-hybridbiler og øge rabatten for elbiler.

Derudover bør afgifter for biler med forbrændingsmotorer frem mod 2030 stige løbende, så det bliver mere realistisk med det nødvendige forbud mod salg af fossilbiler i 2030. Dette gerne i forbindelse med indførsel af roadpricing, der også kan bruges til at sikre den mest effektive udnyttelse af vej-arealerne.

Målet bør være at halvere antallet af fossilbiler frem mod 2030 og sikre bedre vilkår for mikromobilitet og kollektiv transport.

Virkemidler der virker

Samtidig er det afgørende, at der indføres nul-emissionszoner i de større byer af hensyn til både at mindske luft- og støjforureningen og for at sikre en hurtig grøn omstilling og elektrificering af vejtransporten.

I forhold til erhvervstransporten er der begyndende gode takter. Med midler fra både energiforlig og infrastrukturaftalen til støtte af el-lastbiler og ladeinfrastruktur og med en revideret vejbenyttelsesafgift, der er afstands- og CO2-baseret, er der lagt et godt fundament for omstillingen.

For ikke at forsinke omstillingen, bør vejbenyttelses- og dieselafgiften hæves, så den som minimum er på niveau med Tyskland.

Ligeledes er det også vigtigt, at alle lastbiler og varebiler omfattes af vejafgiften, så vi undgår skævvridning af forskellige transportformer.

Meget at vinde, alt at tabe

Omstillingen af fly og skibe er milevidt fra at være i mål.

Vi har brug for for eksempel at implementere de forslag Klimapartnerskabet for Luftfart kom med om 30 procent iblanding af e-Kerosen i 2030. Men her halvandet år efter har regeringen stadig intet foreslået, selvom branchen beder om det.

Ligeledes har vi brug for at få startet produktionen af e-Ammoniak til skibe og sikre efterspørgslen gennem offentlige krav.

Der er stadig lang vej før transportens emissioner for alvor går ned. Vi har alt at tabe og meget at vinde i forhold til klimaet.

Vi har rigtig gode muligheder for hurtigt at få sektorens emissioner ned, hvis omstillingen kommer op i gear. Men det kræver ny og markant mere ambitiøs handling fra Folketingets side.

Klimaneutralitet er på ingen måde godt nok – der skal markante reduktioner til!

For yderligere information

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk