Ordinær generalforsamling den 24. maj 2023

Rådet for Grøn Omstilling indkalder til generalforsamling 2023.

Rådet for Grøn Omstilling afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 24. maj 2023 kl. 17-18:30 i
Salon K, HUSET – Rådhusstræde 13, 1466 Kbh. K

Generalforsamlingen bliver afholdt som et fysisk møde og tilmelding er nødvendigt af hensyn til planlægning af mødet. Generalforsamlingen er kun for medlemmer af Rådet for Grøn Omstilling.

Ordinær generalforsamling 2023
Dagsorden for generalforsamling er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Bemærk:
– Forslag, som ønskes drøftet under indkomne forslag, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
– Forslag til bestyrelseskandidater skal være sekretariatet i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Årsregnskabet 2022 vil blive tilgængeligt her på siden i løbet af de kommende uger.

Konference: Grøn omstilling indenfor de planetære grænser
Umiddelbart før generalforsamlingen afholder vi en offentlig konference om grøn omstilling indenfor de planetære grænser.

Rådet for Grøn Omstilling har sat et nyt ambitiøst mål om, at Danmark skal være et absolut bæredygtigt samfund, der er klimapositivt og lever indenfor de planetære grænser i 2040. Men er det realistisk? Hvad kræver det? Hvordan håndteres de svære dilemmaer mellem naturhensyn, menneskelig udvikling og økonomi, så energi- og ressourceforbruget kan holdes indenfor de planetære grænser? RGO samler markante stemmer til en åben og fordomsfri samtale om de svære beslutninger, der venter forude.

Konferencen bliver afholdt onsdag d. 24. maj kl. 14:30-17:00 i
Salon K, HUSET – Rådhusstræde 13, 1466 Kbh. K

Tilmelding
Det er muligt både at deltage fysisk og online.
Ønsker du at deltage fysisk, skal du tilmelde dig senest senest fredag d. 12/5.
Vi anbefaler, at du tilmelder dig hurtigst muligt, da lokalets kapacitet er på 80 personer.
Hvis du er forhindret i at deltage, send venligst besked til os på info@rgo.dk. Vi gør opmærksom på, at der er et no-show fee på 150 kr.

For mere information:

Bjarke Møller

Direktør

(+45) 5156 1915
bjarke@rgo.dk

Annabella Rovatti

Sekretariatsleder

Del på sociale medier