Webinar: Fosfor og hav – hvordan håndterer vi ophobningen?

Tid: Torsdag den 31. marts, kl. 9:00-10:30

Sted: Online – link sendes ud på mail før arrangement

På dette webinar sætter vi fokus på fosforophobningen i landbrugsjord og sediment, og hvilken betydning denne har for vandmiljøet – særligt havet. Vi skal sikre god økologisk tilstand i kystvandene, og alt tyder på, at der er lang vej endnu. Vandområdeplanerne har fokus på kvælstof, men fosfor udgør også et problem. Hvordan håndterer vi fosforressourcen bedst? Hvordan påvirker fosforpuljerne søer og hav? Hvilken effekt har udtagning af landbrugsjord på tilførsel af fosfor til vandmiljøet? Hvordan kommer vi bedst af med de store fosforpuljer? Og hvor lang tid vil det tage?

Dette er nogle af de spørgsmål, vi sammen vil blive klogere på.

Oplægsholdere:

  • Christian Ege, seniorkonsulent i Rådet for Grøn Omstilling
  • Karen Timmermann, professor – DTU Aqua, kystøkologi
  • Martin Søndergaard, seniorforsker – Institut for Ecoscience, sø-økologi, AU
  • Stiig Markager, professor – Institut for Ecoscience, marin biodiversitet og eksperimentel økologi, AU

Ordstyrer: Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling

Spørgsmål:
Ved spørgsmål om arrangementet kontakt: Niklas Jørgensen, niklas@rgo.dk
Ved spørgsmål om tilmelding kontakt: Jeppe Skjærlund, js@rgo.dk

For yderligere information:

Niklas Sjøbeck Jørgensen

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1945
niklas@rgo.dk

Del på sociale medier