Behov for hurtigere grøn omstilling af offentlige køretøjer

29. oktober 2020
Regeringen er i dag kommet med deres forslag til en strategi for offentlige grønne indkøb. Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling er positive over regeringens forslag om at hele køretøjsflåden i det offentlige skal være emissionsfri inden 2030, men opfordrer til langt mere konkrete og ambitiøse målsætninger.

Til august 2021, træder EU-direktivet for offentlige grønne køretøjer, ”Clean Vehicle Directive”, i kraft. Det betyder, at der fra august 2021 bliver stillet minimumskrav til alle EU’s medlemslande, herunder Danmark, om andelen af offentlige indkøb af grønne køretøjer. Dette gælder både personbiler, varebiler, busser og lastbiler, der kontrolleres af det offentlige – altså både de køretøjer der ejes, leases eller kører for det offentlige, f.eks. i forbindelse med udbud.

For at leve op til minimumskravene i direktivet om offentlige grønne køretøjer, har regeringen i dag offentliggjort deres strategi for grønne offentlige indkøb, deriblandt indkøb af emissionsfrie offentlige køretøjer. Forslaget fra regeringen går i et 2030-perspektiv langt over minimumskravene. De foreslår at den offentlige køretøjsflåde skal være emissionsfri i 2030. Dette ved at regeringen ”igangsætter et arbejde med at udarbejde en plan for en gradvis omstilling af hele den offentlige køretøjsflåde til emissionsfri køretøjer frem mod 2030”.

Vi er selvfølgelig meget positivt stemt overfor en fuld omstilling af det offentliges køretøjsflåder til nulemissionskøretøjer. Vi mener dog ikke at det er nødvendigt at igangsætte et større projekt med at udarbejde en analyse og plan for omstillingen, da det kommer til at langsommeliggøre processen,” siger Daria Rivin fra miljøorganisationen i Rådet for Grøn Omstilling, og uddyber:

Flere kommuner har allerede indgået aftaler om indkøb af elektriske personbiler og busser. Det er altså tydeligvis allerede i dag muligt at stille krav om at offentlige indkøb af f.eks. personbiler og busser skal være elbiler og elbusser,” siger Daria Rivin.

Det offentlige råder over ca. 50.000 køretøjer, der spænder fra personbiler og busser til varebiler og lastbiler, herunder specialkøretøjer som ambulancer og politibiler. I direktivet for offentlige grønne køretøjer stilles der krav ud fra køretøj, opdelt i to perioder fra hhv. 2021-2025 og fra 2026-2030.

Rådet for Grøn Omstilling anbefaler, at vi i Danmark hæver minimumskravet for offentlige grønne indkøb af personbiler fra 37,4% til 100% elbiler allerede fra 2021 (se tabellerne nedenfor). For busser er minimumskravet af offentlige indkøb på 45% fra 2021 ifølge direktivet, hvorfor Rådet anbefaler at der stilles krav om at 90% af nyindkøbte busser skal være nulemission, altså brint eller elektriske busser.

Det er efterhånden svært at finde på gode undskyldninger for ikke at købe elbiler og elbusser. Prisen er fornuftig, distancen på batterierne rækker langt og de hverken forurener eller larmer. Det eneste der mangler, er busser der kører de helt lange distancer, hvorfor vi ikke anbefaler 100% indkøb af elbusser før efter 2026, med mindre de selvfølgelig kommer på markedet inden da,” siger Daria Rivin.

For varebiler og lastbiler er EU’s minimumskrav i 2021 på hhv. 37,4% og 10%. Her anbefaler Rådet for Grøn Omstilling at vi i Danmark hæver kravene til 75% for både vare- og lastbiler. Dette fordi der allerede findes mange elektriske varebiler på markedet, der kan erstatte fossile varebiler samt flere elektriske lastbiler, der kan bruges til alt fra distribution til skraldeindsamling.

Inden for de næste par år starter serieproduktionen af elektriske lastbiler med både større totalvægt op til 40 tons samt op til 500 km på batteriet. Mange tror stadig at elektriske lastbiler kun hører til fremtiden, men vi er nødt til at understrege, hvor langt vi allerede er med elektriske lastbiler i dag. Der skal derfor stilles krav til offentlige indkøb derefter,” mener Daria Rivin fra Rådet for Grøn Omstilling.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en hurtig grøn omstilling af transporten i Danmark, herunder også offentlige køretøjer, både nationalt og i EU.

EU Minimumskrav i DanmarkPersonbilerVarebilerLastbilerBusser
Fra aug. 2021-202537,4 %37,4 %10 %45 %
Fra jan. 2026-203037,4 %37,4 %15 %65 %
Forslag fra Rådet for Grøn OmstillingPersonbilerVarebilerLastbilerBusser
Fra aug. 2021-2025100 %75 %75 %90 %
Fra jan. 2026-2030100 %100 %100 %100 %

For yderligere information:

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk