Bredt flertal ønsker at øge grønne investeringer med 5 mia. kr.

15. april 2024
RGO roser flere dele af forliget om at bruge 5 mia. kr. fra det grønne råderum til at investere i den grønne omstilling af Danmark, men RGO anbefaler, at en række alvorlige tidsler i landbruget og vejtransporten fjernes.

PRESSEMEDDELELSE:

Det er positivt, at regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget nu afsætter ca. 5 mia. kr. fra det grønne råderum til at investere i den grønne omstilling af Danmark. Men det er kun et lille plaster på såret i forhold til den klima- og naturkrise, som vi står midt i. Sådan lyder det fra Rådet for Grøn Omstilling som reaktion på dagens nyhed om, at regeringen, SF, de Konservative, Enhedslisten og Radikale Venstre vil give ekstra penge til klimatilpasning, fjernvarmepuljen, skovrejsning, oprydning efter generationsforureninger og PFAS, og rensning af drikkevand.

”Det er prisværdigt, at et bredt flertal vil investere ca. 5 mia. kr. mere i den grønne omstilling, og det er positivt, at man vil forhøje dieselafgiften, øge fjernvarmepuljen og rydde op efter de store generationsforureninger, men der er desværre en række alvorlige tidsler i aftalen, som bør fjernes” siger Bjarke Møller. Han er særligt kritisk overfor prioriteringerne ift. landbruget og vejtransporten.

Mere gråt end grønt i landbruget

”Udspillet leverer mere gråmeleret end grøn omstilling af landbruget. Hvorfor afsættes over en halv mia. kr. til metanreducerende fodertilsætning, når ministeren godt ved, at der stadig mangler viden om disse kemikaliers effekt på dyrevelfærden? Man giver næsten fire gange så meget til et usikkert teknisk fix, end man giver til plantebaserede fødevarer og økologi. Det er den helt forkerte vægtning,” understreger Bjarke Møller. ”Vi har brug for en strukturel omstilling af dansk landbrug med en markant reduktion i den animalske produktion, langt større investeringer i plantebaserede fødevarer og hurtig udtagning af lavbundsjorde.”

Rådet for Grøn Omstilling roser, at aftalen optegner, hvordan de 500 mio. kr. i havnaturfonden skal uddeles, og at man også lægger op til mere skovrejsning.
”Mere skovrejsning er en effektiv måde at suge CO2 ud af atmosfæren på i fremtiden, det er bidrager til biodiversiteten og kan også bidrage til at sænke noget af den kvælstof og fosfor, der udvaskes til vores vandmiljø. Derfor er det fint, at man indtil 2028 vil give 625 mio. kr. til mere skovrejsning. Men reelt er det alt, alt for lidt. Til sammenligning foreslog Svarer-ekspertudvalget, at der burde gives over 3 mia. kr. til skovrejsning frem til 2030. RGO vil gerne opfordre aftalepartierne til at hæve ambitionsniveauet yderligere og plante langt flere træer i skovene og i byerne. Det er en langt bedre måde at fange CO2 end via energikrævende fangstteknologier på skorstenen af klimaskadelige biomassekraftværker,” siger Bjarke Møller.

Indsats på vejene er en blandet buket

Også indsatsen i forhold til vejtransporten er en blandet buket, lyder det fra Rådet for Grøn Omstilling.
”Det er et fremskridt, at man vil forhøje dieselafgiften med 50 øre pr. liter, men det er altså stadig et pænt stykke under det tyske niveau, og man har ovenikøbet valgt fortsat at friholde landbruget for dieselafgiften. Det er langt bedre for klimaet, hvis dieselafgiften mindst hæves med 90 øre pr. liter. Det bør være slut med, at Danmark fremstår som en sort dieselmagnet for lastbiler syd for grænsen,” siger Jeppe Juul, der er transportpolitisk chef i RGO.


Han ærgrer sig over, at aftalepartierne midlertidigt vil nedsætte satserne for den kilometerbaserede vejafgift. ”Det er fint, at man vil give op imod 750 mio. kr. ekstra til at fremme den grønne omstilling af vejtransporten, men det er skidt, at man vil nedsætte satserne for den kilometerbaserede vejafgift med endnu mere. Man vil give 161 mio. kr. ekstra til lastbiler, der kører på biogas, men pengene vil være meget bedre brugt til at støtte ellastbiler. I fremtiden bør al vejtransport køre på ren grøn strøm, og det er på høje tid, at Folketinget sætter ekstra fart på elektrificeringen her,” fastslår Jeppe Juul.

Aftalen kan læses her