Revideret den 5. marts 2020

Der er ikke én internationalt anerkendt metode til opgørelsen af energiforbruget i bygninger. De forskellige instanser bruger forskellige afgrænsninger af energiforbruget i bygninger, når de kommunikerer om størrelsen af energiforbruget i bygninger, hvilket fører til forskellige resultater. Det kan give anledning til misforståelser og forvirring når forskellige parter opgør energiforbruget på forskellige måder.

Økologisk Råd har derfor i dette notat redegjort for de forskellige afgrænsninger af energiforbruget i bygninger, der benyttes, og beregnet hvilke resultater de fører til. Det fremgår af notatet, at der ikke er en ”rigtig” metode at opgøre energiforbruget og udledningerne på. Valget af metode afhænger af den sammenhæng, som opgørelsen skal bruges i. Det understreges i notatet, at det altid er vigtigt at præcisere hvilken metode, man bruger.

Det vedlagte notat er en opdatering af et ældre notat. Opdateringen består i en mindre korrektion af enkelte tal i tabellerne 2, 5, 6 og 7. 

Download PDF-dokumentet omhandlende "Bygningernes andel af energi og Co2 i Danmark" herunder.