Danmark vil udfase forbrændingsmotoren for tunge køretøjer

16. oktober 2023
Danmark har sammen med en række andre progressive lande kæmpet for en udfasning af forbrændingsmotoren for lastbiler og busser. Rådet for Grøn Omstilling bakker op om Danmarks position til miljørådsmødet i Luxembourg vedrørende EU-reguleringen CO2-krav til tunge køretøjer.

I dag har alle miljø- eller klimaministre i EU stemt om reguleringen CO2-krav til tunge køretøjer, inklusiv Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. EU’s medlemslande har i dag stemt for, at køretøjsproducenter skal reducere deres udledninger for nye lastbiler med 45 procent i 2030, 65 procent i 2035 og 90 procent i 2040. Danmark har sammen med Holland, Belgien, Østrig, Cypern og Irland haft den mest progressive position blandt de andre medlemslande med et mandat om skærpede CO2-krav i 2030 såvel som en slutdato for forbrændingsmotoren for lastbiler senest i 2040.

Lastbiler og busser udgør 6 procent af EU’s samlede CO2-udslip. Denne regulering er afgørende for at få reduceret klimabelastningen for de tunge køretøjer, hvis Danmark og EU skal nå sine klimamål i henholdsvis 2045 og 2050.

”Lars Aagaard har kæmpet en brav kamp om at få skærpede CO2-krav for tunge køretøjer i EU. Vi så selvfølgelig gerne at kravene var endnu mere ambitiøse, for selv med en slutdato for forbrændingsmotoren i 2040, vil der stadig køre mange forurenende lastbiler på vejene efter 2050,” siger Daria Rivin, klima- og transportrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og fortsætter:

”Grøn omstilling og industripolitik går hånd i hånd. Europa risikerer at miste vital investerings- og konkurrencekraft, hvis ikke der kommer betydeligt skærpede CO2-krav til de tunge køretøjer. Ligesom vi så med el-busserne, så risikerer Europæiske producenter at blive overhalet af kinesiske og amerikanske producenter, der allerede i dag satser stort på udviklingen af særligt elektriske lastbiler.”

Rådet for Grøn Omstilling bakker op om EU-ministrenes afslag på det af nogle medlemslandes foreslåede inkludering af biobrændstoffer, biogas og e-fuels i reguleringen. Brug af alternative brændstoffer som opfyldning af CO2-kravene er udelukkende med til at udvande reguleringen og hæmme omstillingen til nulemissions lastbiler og busser og kan ikke bruges til at dekarbonisere vejtransporten. Iblanding af f.eks. e-fuels vil koste 50 procent mere for vognmænd, samtidig med at de har en 3 gange højere klimabelastning end el-lastbiler. EU-Kommissionen skal dog kigge på det igen i forbindelse med den næste revision af reguleringen.

Europa Parlamentets miljø-udvalg skal stemme om deres position for CO2-krav til tunge køretøjer den 24. oktober.