Danskerne er imod: EU’s biobrændstofpolitik møder stor modstand

5. juli 2021
Den 14. juli 2021 står EU's biobrændstoflov (Renewable Energy Directive) til at blive revideret. Biobrændstofloven kommer blandt andet til at stille bindende krav til iblanding af biobrændstoffer i transportsektoren frem mod 2030. En meningsmåling foretaget af miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling viser, at størstedelen af danskere er imod iblanding af biobrændstoffer og i stedet foretrækker en elektrificering af vejtransporten.

De sidste 10 år har medlemslande i EU, inklusive Danmark, haft bindende reduktionsmål for transportsektoren på 10 % frem mod 2020, i form af iblanding af biobrændstoffer. Lovgivningen var tiltænkt at fremme en grøn omstilling af transportsektoren. Virkeligheden har dog været en anden. En ny rapport fra den europæiske miljøorganisation Transport & Environment viser, at der siden indførslen af lovgivningen tilbage i 2010 sandsynligvis er blevet ryddet skove på størrelse med Holland for at dække iblandingskravet, samtidig med at flere biobrændstoffer, som soja- og palmeolie, har udledt op til tre gange mere CO2 end diesel.

”10 år med iblandingskrav af såkaldte ’grønne’ biobrændstoffer, har i den grad haft den modsatte effekt med skovrydning, brud på menneskerettigheder og i mange tilfælde en forhøjet CO2-udledning. Det viser, hvor ekstremt vigtigt det er, at lovgivning både tager højde for opskalering og bæredygtighed, og ikke kun, hvad der på papiret ser grønt ud. EU må ikke lave samme fejltagelse igen i år, når kursen sættes mod 2030,” siger rådgiver inden for klima & transport, Daria Rivin, fra miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

Den danske befolkning bakker op om elektrificering

Danmark har været et af de få lande i EU der er gået forrest og besluttet at udfase iblanding af palmeolie til transport i 2021 og sojaolie fra 2022, fordi de har den højeste indirekte klimabelastning i form af blandt andet skovrydning. Andre biobrændstoffer som rapsolie og solsikkeolie har også en høj klimabelastning, fordi det er afgrøder, der kunne være blevet brugt til foder og fødevarer og altså har en anden anvendelse.

En ny meningsmåling foretaget af Rådet for Grøn Omstilling, viser at 3 ud af 4 danskere (75 %) mener, at Danmark skal udfase alt brug af biobrændstoffer i transporten og i stedet satse på elektrificering. Kun 13% er uenige.

”Derfor opfordrer vi på det kraftigste til at biobrændstoffer, der er baseret på foder og fødevarer, udfases øjeblikkeligt i hele EU, mens biobrændstoffer baseret på restprodukter skal udfases senest i 2030. Biobrændstofloven bør i stedet have fokus på, hvordan vi opnår en reel grøn omstilling af transportsektoren – ved at fremme elektrificering frem for iblanding eller fortrængning af CO2,” siger Daria Rivin.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en grøn omstilling af blandt andet transportsektoren, både i Danmark og i EU.

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk