Den tunge transport bør selvfølgelig også omfattes af kommende regler for nulemissionszoner

23. juni 2022
CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling: Den tunge transport skal ikke fritages fra lovgivningen om nulemissionszoner.

Det er med stor forundring at CONCITO og Rådet for Grøn Omstillings ser at regeringen lægger op til helt generelt at fritage lastbiler med en tilladt totalvægt over 12 tons fra den lovgivning om nulemissionszoner, som for nyligt er sendt i høring

”Nulemissionszonerne er et vigtigt kommunalt greb til både at forbedre lokalmiljøet og til at skubbe på omstillingen af bilparken, særligt når det kommer til den tunge transport. Samtidig er det en af de billigste måder at fremme den grønne omstilling. Men i regeringens udkast, skydes de tunge køretøjer helt til hjørne”, siger Søren Have programchef i Concito.

Lastbiler over 12 tons er i forslaget slet ikke medtaget og i en lovbemærkning står der at ”når teknologien er moden, bør de tunge køretøjer omfattes ved en senere ændring af miljøbeskyttelsesloven”. Det undrer Concito og Rådet for Grøn Omstilling, der bemærker, at man fx i Holland har planer om 30-40 gods-nulemissionszoner i 2025 for at sikre incitamenter til en hurtig Grøn Omstilling.

”Hvis man ikke vil have at reglerne skal gælde de tunge køretøjer fra samme dato, bør de som minimum inkluderes fra en fastsat senere dato, fx 1. juli 2025; alternativt fra samme dato, men så med mulighed for adgang i emissionskøretøj, mod betaling, som det sker i London”, siger Søren Have.

De manglende krav til de tunge køretøjer ser de to organisationer også som en kold spand vand i hovedet på de virksomheder som har gået forrest, og demonstreret at det allerede nu er muligt:

Mange virksomheder som fx COOP og Stark, har allerede investeret i lastbiler over 12 tons. Nogen for at få erfaringer, andre for at få en konkurrencefordele i forhold til deres langsommere konkurrenter. Vælger man ikke at medtage tungere lastbiler straffer man reelt grønne firstmoovers”, siger Jeppe Juul seniorrådgiver i Rådet for Grøn omstilling og fortsætter: 

”Forslaget vidner om et manglende kendskab til den teknologiske udvikling. Allerede i dag kan man købe el-distributionslastbiler fra alle europæiske producenter og Danmark arbejder for at sikre, at man kan køre Internationalt med el-lastbiler i 2025. Derfor er det besynderligt, at man her postulerer at teknologien ikke er klar”.

Rådet for Grøn Omstilling og Concito arbejder for at fremme en hurtig grøn omstilling af godstransporten.

Kontaktinformationer:
Jeppe Juul, Rådet for Grøn Omstilling, jeppe@rgo.dk, +45 3318 1948
Søren Have, CONCITO, sha@concito.dk, +45 2873 5464  

For yderligere information:

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk