Elbilejere risikerer milliardstor ekstraregning

6. maj 2021
De mange nye og kommende elbilejere risikerer en milliardstor ekstraregning, hvis elnettet de kommende år skal forstærkes, så det kan trække de over 775.000 elektriske biler, der ventes frem mod 2030.

Debatindlæg bragt i Avisen Danmark den 6. maj 2021 af Jeppe Juul, seniorrådgiver klima og transport i Rådet for Grøn Omstilling, Ilyas Dogru, chefkonsulent hos FDM og Peter Bach Andersen, seniorforsker hos DTU Elektro.

Årsagen er den måde, vi i dag bruger vores el, eller rettere, hvornår vi bruger den. Samfundets elforbrug er nemlig ikke jævnt fordelt hen over døgnet, men svinger naturligt efter, hvornår vi tænder mest på kontakterne.

Særligt når vi kommer hjem fra arbejde og sætter gang i aftensmad og tøjvask, stiger belastningen af vores elnet. Men hvad har det med elbiler at gøre? En hel del faktisk.

Danmarks samlede energiforbrug står nemlig til at stige betragteligt som følge af de mange nye elbiler. Faktisk kan det mere end fordoble landets strømforbrug på dette kritiske tidspunkt, hvis blot en tredjedel af Danmarks elbiler lader, når der er mest tryk på elnettet.

Gør vi ikke noget, kan det derfor blive nødvendigt med en milliarddyr forstærkning af elnettet. Den regning er der kun forbrugerne til at betale. Heldigvis ligger løsningen lige for i form af de såkaldte intelligente ladebokse. En intelligent ladeboks kan snakke med elnettet og automatisk justere opladningen af elbilen alt efter belastningen på elnettet.

Den kan også justeres, så den lader, når strømmen er grønnest. Det kan være om natten, hvor vi i 2020 i gennemsnitligt havde 40 procent mere vindenergi i elnettet – lad os derfor lægge vindmøllernes vedvarende energi ned på elbilernes batterier, så vi om dagen kan køre på nattens vind. En “dum” ladeboks giver ingen af disse muligheder.

En veludbygget og klog ladeinfrastuktur er en forudsætning for den grønne omstilling af bilparken. Derfor er det også positivt, at Elbilkommisionen i sin seneste rapport fra februar viser vejen til en stærk offentlig ladeinfrastruktur.

Kommissionen undervurderer imidlertid ladestandernes rolle i forhold til det danske elnet og vores grønne ambitioner. For hvis Danmark skal indfri ambitionen om 775.000 eldrevne biler i 2030, skal vi sikre os, at bilerne ikke bare kan lade, men at de kan lade grønt og intelligent. Men i stedet for at stille krav om intelligente ladebokse anbefaler Elbilkommissionen, at de danske elbilister får en elmåler til deres ladeboks. Problemet er, at det ikke er intelligent opladning at måle forbruget.

Det kan og må ikke kaldes intelligent opladning. Samtidig foreslår kommissionen en fast lav afgift på strøm til opladning til alle – uanset hvornår bilerne oplades. De to forslag løser ikke problemet med belastningen af elnettet.

I stedet bør de lave strømafgifter være betinget af, at man lader sin elbil intelligent. På den måde belønner vi dem, der bidrager til den grønne omstilling ved at lade deres elbil, når belastningen på elnettet er mindst, og strømmen er grønnest. Elbilkommissionen har lavet et grundigt arbejde, som er værd at rose.

Men den overser, at et krav om intelligent opladning af elbilerne kan spare samfundet og dermed forbrugerne for en ekstraregning i milliardklassen. Vi opfordrer derfor politikerne til at stille krav til ladestanderne i den kommende politiske aftale, som skal forhandles i det tidlige forår. Det er det rigtige at gøre for vores samfund, forbrugerne og ikke mindst Danmarks samlede bidrag til klimaindsatsen.

For yderligere information:

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk