Et plantebaseret dansk landbrug er miljømæssigt tiltrængt og har gode muligheder for at blive til virkelighed

13. august 2021
Landbruget står for en meget stor andel af Danmarks drivhusgasudledninger. Det er ikke nok at øge effektiviteten af nuværende produktionsformer. I stedet skal vi udnytte den win-win situation den plantebaserede fødevareproduktion udgør. For Danmark er i en perfekt situation til at kunne blive verdensførende på fremtidens fødevareproduktion, hvis der er politisk vilje.

Debatindlæg bragt i Politiken den 13. august 2021 af Annika Lund Gade, Rådgiver i landbrug i Rådet for Grøn Omstilling

Danmark er et landbrugsland. Der drives landbrug på 60% af det danske land og det primære landbrug og hele fødevareklyngen producerer langt mere mad, end vi kan spise her i landet. Derfor bidrager den danske eksport af fødevarer til at mætte munde både i Europa og i resten af verden. Det skal den blive ved med. Mange områder i verden, har rigtig dårlige vilkår for fødevareproduktion. Så vi skal selvfølgelig bruge den frugtbare, danske muld til at bidrage til verdens fødevareproduktion.

Men fødevareproduktion er mange ting. I Danmark dominerer den animalske fødevareproduktion, og foderafgrøder til den store danske husdyrproduktion optager 80% af det danske landbrugsareal. Det gør det svært at finde plads til mere skov, der kan optage CO2 fra atmosfæren og bruges som bæredygtige byggematerialer, og til store, sammenhængende naturområder, der kan give biodiversiteten et hårdt tiltrængt løft.

Vi producerer mere kød pr. indbygger end noget andet land, og den store husdyrproduktion er den primære kilde til næringsstofudledninger og til landbrugets udledninger af drivhusgasser.

De seneste årtiers forsøg på at begrænse landbrugets udledninger af drivhusgasser og næringsstoffer har langt fra bragt os i mål. Der er en positiv udvikling i innovative løsninger til at gøre både husdyr og deres gødning mindre belastende. Men vi når hverken klimamål eller at reducere udledningen af næringsstoffer tilstrækkeligt udelukkende med teknologiske løsninger.

Faktum er, at antallet af husdyr i Danmark er langt højere end bæreevnen for vores omgivelser.

Heldigvis er der en win-win løsning. Ved at producere langt mindre foder til dyr og mere mad til mennesker, kan vi reducere landbrugets klima- og miljøbelastning markant. Samtidig produceres der mere mad per arealenhed, så der kan gives mere plads til skov og natur.

Der skal selvfølgelig være afsætning for den klimavenlige plantemad. Mange spiser allerede langt grønnere, og den udvikling skal fortsætte i tråd med de nye, klimavenlige kostråd. Derfor skal vi investere i innovative og lækre, plantebaserede produkter der kan begejstre selv den mest inkarnerede kødspiser.

Eksportmarkedet for plantemad er i voldsom vækst og ventes at nå 1.800 mia. kr. allerede i 2035 og giver mulighed for at skabe titusindvis af bæredygtige, danske arbejdspladser. I Danmark er der et stærkt samarbejde mellem landbruget, forskningsinstitutioner og bioteknologi-virksomheder. Samtidig er Danmark kendt for bæredygtighed, clean-label produkter og økologi. Derfor er det realistisk, at Danmark kan blive førende på det plantebaserede fødevaremarked.

At omlægge dele af den animalske produktion til plantebaserede fødevarer kræver politisk vilje, finansiering – og mod til at gøre op med et gammelt system, der har vist sig ikke at være bæredygtigt. Vejen frem er at understøtte de mange landmænd og virksomheder, der gerne vil gøre et plantebaseret dansk landbrug til virkelighed.

For yderligere information: