EU beslutter udfasning af diesellastbiler og -busser

18. januar 2024
Rådet for Grøn Omstilling glæder sig over, at der i dag er indgået en aftale om udfasning af nye fossile lastbiler og busser i EU. Samtidig er det besluttet at iblanding af f.eks. biobrændstoffer ikke kan bruges til at nå kravene. Tidligere er det besluttet at nye fossile person- og varebiler også udfases frem mod 2035.

I dag har EU besluttet at skærpe CO2-kravene til nye tunge køretøjer. Aftalen betyder at lastbilproducenterne samlet set skal reducere CO2-udledningen fra nye lastbiler med 45 pct i 2030, 65 pct i 2035 og 90 pct i 2040. Det vil betyde, at der hurtigere kommer flere og billigere nulemissionslastbiler, som f.eks. el-lastbiler på markedet.

”Forurenende lastbiler og bussers dage er nu talte. EU’s skærpede CO2-krav til tunge køretøjer er et rigtig stort skridt i den rigtige retning, og helt afgørende for at få nedbragt klimabelastningen fra lastbiler og busser,” siger Daria Rivin, klima- og transportrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, og fortsætter:

”Rigtig mange vognmænd i Danmark og Europa vil gerne elektrificere deres lastbiler og busser. I øjeblikket er udvalget begrænset og priserne høje, hvilket i praksis gør det svært for særligt små vognmænd at omstille. De skærpede CO2-krav til tunge køretøjer betyder, at der bliver investeret mere i nulemissionslastbiler- og busser, at de hurtigere bliver billigere og at omstillingen speedes op.”

Som noget nyt skal der, foruden krav til flere typer lastbiler, også stilles krav til nye busser og lastbiltrailere. Turistbusserne skal reducere deres CO2-udledning i samme takt som lastbilerne, mens nye fossile bybusser skal være helt udfaset i 2035 i hele EU. Samtidig, skal lastbiltrailere reducere CO2-udledningen med 10 pct i 2030.

”Selvom EU’s krav er et stort skridt fremad, havde vi gerne set en endnu hurtigere udfasning af fossile lastbiler og busser, med en egentlig slutdato for forbrændingsmotoren. Uden en komplet udfasning risikerer EU at blive overhalet indenom af køretøjsproducenter fra Kina og USA,” siger Daria Rivin.

Desuden har EU besluttet at e-Fuels og biobrændstoffer, ikke kan bruges til at nå målene.

Aftalen skal nu bekræftes af EU’s Ministerråd og Europa Parlamentet.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en hurtig og bæredygtig omstilling af samfundet, både nationalt og i EU.

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk