EU-Parlamentet sikrer stor klimagevinst for lastbiler og busser og styrker EU’s konkurrenceevne

10. april 2024
Rådet for Grøn Omstilling glæder sig over, at EU-Parlamentet i dag har bekræftet trilogaftalen om skærpede CO2-krav til nye lastbiler og busser i EU. Det betyder at næsten alle nye lastbiler og busser, der sælges i 2040, skal være nulemission, og at omstillingen af transportsektoren kommer til at gå markant hurtigere samtidig med at det bliver billigere.

I dag har EU-Parlamentet formelt bekræftet aftalen om skærpede CO2-krav til nye tunge køretøjer, som de har indgået med EU’s Ministerråd. Aftalen betyder at lastbil- og busproducenterne samlet set skal reducere den gennemsnitlige CO2-udledning fra nye lastbiler og turistbusser med 45 pct i 2030, 65 pct i 2035 og 90 pct i 2040. Det anslås at reducere de årlige CO2-udledninger fra lastbiler og busser med 62 pct inden 2050, sammenlignet med 1990.

De skærpede krav til lastbil- og busproducenterne vil hjælpe den europæiske industri med at kunne konkurrere med udenlandske producenter, der i høj grad er i gang med at udvikle elektriske lastbiler og busser. Samtidig vil det betyde, at der hurtigere kommer flere og billigere el-lastbiler og busser på det europæiske marked.

”I praksis har EU besluttet at styrke den tunge vejtransports konkurrenceevne på et kritisk tidspunkt, hvor både USA og Kina træder på speederen. Med el-lastbiler bliver kørslen billigere indenfor en kortere årrække, hvilket er en konkurrencemæssig fordel. Ikke kun for lastbilproducenter og transporterhvervet, men for den samlede europæiske industri, der er afhængig af lastbiltransport,” siger Daria Rivin, Seniorrådgiver inden for klima og transport i Rådet for Grøn Omstilling.

Hun understreger, at de skærpede CO2-krav skal ses som en strategisk beslutning i sammenhæng med elektrificeringen af vejtransporten, opstilling af lynladere til el-køretøjer i hele Europa, og EU’s investering i opbygningen af den samlede værdikæde, fra råstoffer til batterier og det samlede køretøj.

”De nye krav skaber både sikkerhed omkring den teknologiske udvikling og minimerer omkostningerne til den grønne omstilling af lastbiler og busser. Samtidig betyder de, at producenterne vil skrue op for investeringerne i nulemissionsløsninger og dermed hurtigere opskalerer produktionen. Og det er en stor fordel for de mange vognmænd, der står klar til at selv at omstille,” siger Daria Rivin og fortsætter:

”Grøn omstilling giver ikke mening med en rød bundlinje. Derfor er klimapolitik også transport- og industripolitik.”

Fra 2035 gælder CO2-kravene også specialkøretøjer såsom skraldebiler og cementblandere. Trailerproducenter skal også reducere lastbiltraileres udledning med 10 pct i 2030. I 2030 skal 90 pct af nye bybusser være nulemission og i 2035, må der ikke længere sælges nye bybusser med forbrændingsmotor.

Det forventes, at CO2-kravene vil føre til, at mindst 31 pct af de nye lastbiler og busser, der sælges i EU i 2030, er nulemission, og mere end tre fjerdedele (77 pct) i 2040. Ser man på den samlede flåde, forventes det, at 30 pct af de tunge køretøjer i Europa vil være nulemission i 2040. I Nordeuropæiske lande forventes salget at være betydeligt højere. I Danmark udgjorde salget af el-lastbiler i første kvartal af 2024 hele 6,75 pct af det samlede salg og en fremskrivning viser, at det danske salg forventes at nå omkring 70 pct af nysalget i 2030.

Aftalen skal nu formelt bekræftes af EU’s Ministerråd, inden loven træder i kraft.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en hurtig og bæredygtig omstilling af samfundet, både nationalt og i EU.