Fælles appel til EU-parlamentarikere: Reguler WLC i bygningsdirektivet (EPBD)

Rådet for Grøn Omstilling har sammen med 12 andre organisationer inden for byggebranchen skrevet en fælles appel til en række europaparlamentarikere, om at arbejde for regulering af Whole Life Carbon (WLC) i Bygningsdirektivet (EPBD).

Det vil sige en lignende lovgivning som den, der introduceres i Danmark fra årsskiftet, hvor klimabelastning fra alle faser i bygningens livscyklus medregnes og reguleres på EU-niveau.

Baggrunden for brevet er, at EPBD lige nu er til revision. Man har fra kommissionens side spillet ud med et forslag om at begynde at beregne WLC, og rådet har ikke lagt op til ændringer i dette. Da revisionen skal implementeres over de næste år, og forventeligt først træder i kraft i medlemsstaterne omkring 2027, mener vi dog, at det er afgørende, at man går skridtet videre. Hertil kommer, at revisionen-efter-denne-revision tidligst træder i kraft i starten af 2030’erne. Det er meget lang tid at vente med en regulering af og incitamentstrukturer til den europæiske byggebranche ift. klimamålene. Vi mener således, at det er i klimaets og byggeriets interesse at sikre fælles regulering i denne periode.

For mere information

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk

Del på sociale medier