Flere muligheder for klimaafgifter på flyvning

12. december 2018
Danmark tøver med at indføre afgifter på klimaskadelig flyvning. Men en ny rapport fra den europæiske organisation Transport & Environment anviser flere nye måder at lave klima-afgifter på flyvning. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd mener det er på høje tid at komme i gang.

Flyvning er den mest klimabelastende transportform og ret billig. Alligevel har Danmark ikke indført afgifter, der  kan begrænse klimabelastningen.  

”Det er på høje tid, at få flybranchen til at betale for de omkostninger de pålægger samfundet i form af bl.a. luftforurening og klimabelastning. Flyvning står for omkring 5% af den globale klimabelastning og sektoren vokser med 4-5% om året. Det er ude af kontrol”, siger Jeppe Juul, transportpolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd.

Han understreger at der ideelt set bør være en global regulering, men at de tiltag, der er lavet både på EU-niveau og globalt niveau, er helt utilstrækkelige. Det er derfor op til de enkelte lande at lave tiltag på området, hvis der skal ske noget. Flere europæiske lande som bl.a Tyskland, England og Norge har indført en passagerafgift hvor der betales en afgift pr. passager, afhængigt af rejseafstanden. En ny rapport opsummerer hvilke andre muligheder der er.

”Mange lande i EU har indført passagerafgifter, men der er flere muligheder for afgifter, hvis man vil have luftfart til at betale sin del. Fx kan en afgift på NOx-udledningen effektivt kompensere for den klimabelastning, der ikke er direkte CO2-udledning, ligesom man også kan vælge at lave en flyafgift i stedet for en passagerafgift”, siger Jeppe Juul.

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd, der er medlem af Transport & Environment, arbejder for at nedbringe klimabelastningen fra transport og konkret for flyafgifter som passagerafgifter, der kan bidrage til at finansiere omstilling til grøn transport.

Kontakt

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk