Folk er ikke nogle dumme miljøsvin

10. september 2019
De vil gerne betale en minimal afgift for at eliminere forureningen. Hvis man tager borgernes sundhed og global opvarmning alvorligt, er der ingen vej uden om landstrøm for krydstogtskibe

Debatindlæg bragt i Politiken den 6. september 2019
af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver ved Det Økologiske Råd og Allan Marouf, formand for Østerbro Lokaludvalg

År efter år sætter antallet af krydstogtgæster rekord i de større danske krydstogtbyer. I år forventes således, at ca. 350 krydstogtskibe med godt 1.000.000 passagerer anløber København. Det er ca. 100.000 flere gæster sammenlignet med 2018. En udvikling der ser ud til at fortætte. Det er jo dejligt, at så mange mennesker gerne vil opleve København og de øvrige danske krydstogtbyer.

Men der er også en malurt i bægeret rent miljømæssigt. Et krydstogtskib har et enormt energiforbrug til alle pasager-faciliteterne. Når krydstogtskibe ligger i havn genereres al energien ved at afbrænde stærkt forurenende olie i skibets motorer, der ikke er forsynet med effektiv røggasrensning og derfor udleder ekstremt høje koncentrationer af helbreds- og klimaskadelig luftforurening. Det sker i hjertet af vores store byer. Luftforurening, der øger risikoen for både kræft, blodpropper, hjertekarsygdomme og alvorlige luftvejslidelser som astma, bronkitis og rygerlunger. Den skadelige luftforurening fra et typisk krydstogtskib i havn svarer til forureningen fra 3.500-5.000 biler i sekundet. Så det er ikke småting. En forurening, der vil stige fremover, med mindre der gribes ind.

Ved at tilslutte krydstogtskibe til landstrøm vil den lokale forurening i havnen elimineres. Og da den danske el primært består af vedvarende energi og alle kraftværker har effektiv røggasrensning, så vil udledningen med helbredsskadelig NOx og partikler reduceres hhv. 99 procent og 97 procent, mens den klimaskadelige CO2 vil reduceres 70 procent. Hvis man tager borgernes sundhed og global opvarmning seriøst, så er der ingen vej udenom landstrøm. Det virker også ganske fair, at de gæster, der låner vores by de bedste måneder om året, undlader at ose løs. Ligesom gæster i vores hjem skal udenfor for at ryge.

I dag er det ca. 30 procent af krydstogtskibene, der kan modtage landstrøm. Men næsten alle krydstogtskibe kan hurtigt ombygges til at tage landstrøm for et helt ligegyldigt beløb. Men der er ingen landstrøm de kan koble til i havnene. Det er nemlig billigere for krydstogtskibene bare at ligge og ose løs. Derfor tør ingen investere i landstrømsanlæg. Der er to løsninger. Enten forhøjes havnetaksten for krydstogtskibe, der ikke tager imod landstrøm, så det bliver en god forretning for skibet at modtage landstrøm og derved en sikker investering at bygge landstrømsanlæg. Alternativt kan lægges en passagerafgift på hver krydstogtpassager, der går direkte til et fond, der kan bygge landstrømsanlæg.

Nogle turistorganisationer har spredt rygter om, at landstrøm vil skræmme passagererne væk. Det koster ca. 12 kr pr. pasager for at få landstrøm i København. Det kan man ikke engang få en halv kop kaffe for i havnen. Landstrøm vil øge udgifter til krydstogtbilletten under 1 procent. Hvis man ikke mener passagererne vil betale dette for at eliminere forureningen, så må man virkelig tro, at passagererne er nogle miljøsvin. Det tror vi ikke. Tværtimod tror vi hjertens gerne, at passagererne vil betale 12 kr ekstra for at passe godt på de byer, som de betaler mange penge for at besøge.