Forkerte tal om kødindustrien

1. oktober 2021
Der bliver ikke nedlagt arbejdspladser, men skabt nye, hvis landbruget omlægger fra kød til mere plantebaseret, skriver Rune-Christoffer Dragsdahl og Annika Lund Gade i dette debatindlæg.

Debatindlæg bragt i Ekstrabladet den 1. oktober 2021 af Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening, og Annika Lund Gade, rådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

En række politikere er tilsyneladende meget opsatte på at bevare en enorm kød- og mælkeindustri i Danmark.

Så meget, at de glemmer, at der er tusindvis af arbejdspladser i at omlægge landbruget til en mere grøn og bæredygtig produktion af plantebaserede fødevarer.

Problemet med det tal er, at det er vildledende

Argumentet går på, at det vil koste mange arbejdspladser, hvis vi omstiller landbruget for at nå klimamålet. Tallet 14.000, som stammer fra Landbrug & Fødevarer, cirkulerer. Problemet med det tal er, at det er vildledende.

Ja, der mistes arbejdspladser, når en forurenende produktionsform gradvist udfases. Men der skabes samtidig en masse nye arbejdspladser.

Forskere fra Københavns Universitet vurderer, at hvis vi i Danmark investerer seriøst i udviklingen af plantebaserede fødevarer, kan vi få mellem en og tre procent af det globale marked, hvilket vil skabe mellem 20.000 og 60.000 arbejdspladser. Det kræver investeringer i forskning, udvikling, eksportindsatser osv. Men gevinsten er langt større – både økonomisk og i arbejdspladser samt for miljøet.

Det kan ikke passe, at nogle politikere er så bekymrede for kød- og mælkeindustrien, at de lukker øjnene for fremtidens muligheder.

For yderligere information: