Første del af klimahandlingsplanen er et alt for lille første skridt

20. maj 2020
Rådet for Grøn Omstilling ser en lille håndfuld gode takter i den første del af regeringens klimahandlingsplan, men er skuffede over det overordnede ambitionsniveau. De fremlagte initiativer giver kun meget begrænsede reduktioner i CO2-udledningen ift. hvad der skal til for at opnå målet om 70 procents reduktion i 2030.

Regeringen har i dag fremlagt første del af den længe ventede klimahandlingsplan. Planen indeholder initiativer, der sammenlagt ventes at give en CO2-reduktion på ca. 2 mio. ton per år i 2030. Det er langt mindre end de nødvendige ca. 19 mio. ton, der inden 2030 skal realiseres ifølge klimaloven.

Klimakrisen kræver resolut og ambitiøs handling her og nu. Det første skridt bør være stort og sætte en klar kurs. Det er desværre ikke det, vi ser i regeringens første del af klimahandlingsplanen. Jeg håber næste del kommer snart, og at den bliver langt mere ambitiøs” siger Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.

Klimahandlingsplanen indeholder ikke den stigende CO2-afgift, som bl.a. Klimarådet har anbefalet, og som generelt betragtes som det mest omkostningseffektive instrument til reduktion af drivhusgasudledningerne. Det er ifølge Claus Ekman en stor mangel i planen:

Det er klart at det er vanskeligt at indføre nye afgifter, når vi står overfor en økonomisk afmatning, men den fortsatte rabat til de klimaskadelige aktiviteter er ikke en smart måde at holde hånden under økonomien

Det begrænsede fokus på energieffektivitet giver også rynker i panden. Der henvises i planen til den nye boligaftale, men denne har ikke tilstrækkeligt fokus på energieffektivisering, på trods af, at en række uafhængige analyser viser, at der er god samfundsøkonomi og lave omkostninger per reduceret ton CO2, i at sikre en klimavenlig bygningsmasse.

Det er bekymrende at der ikke er mere fokus på et område, hvor potentialet er så stort og økonomien i reduktionerne er så god. Jeg håber meget, at der kommer mere kød på dette område i de senere dele af handlingsplanen.” udtaler Claus Ekman.

Et andet område, hvor der ifølge Rådet for Grøn Omstilling, tages for blidt fat, er brugen af biomasse. Energistyrelsen har for nyligt offentliggjorde en rapport der peger på, at Danmarks forbrug af biomasse kan øge CO2-udledninger i udlandet, hvis importlandet ikke har forpligtende klimamål, eller hvis skovdrift m.v. ikke medregnes. Claus Ekman, mener planens forslag om bæredygtighedskriterier er utilstrækkelige:

Bæredygtighedskriterier vil ikke give tilstrækkelig sikkerhed for de nødvendige reduktioner, hverken nationalt eller globalt. Det er lidt som at prøve at slukke en ildebrand med en vandpistol.”

Rådet kvitterer dog for en række gode tiltag bl.a. pæne tilskud til udfasning af olie og gasfyr, en satsning på power-to-X og CCS samt øget hastighed på udbygningen med havvindmøller.

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)