Gamle dieselbiler bør ud af byernes miljøzoner

12. november 2018
I større byer i Danmark udsættes vi for luftforurening, der svarer til passiv rygning af op til 7 cigaretter om dagen. Miljøzoner i de større byer giver mulighed for at begrænse de mest forurenende køretøjer. Alligevel er regeringen kommet med et forslag om nye miljøzoner, som ikke omfatter dieselbiler, som ellers forurener mest. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd starter derfor en underskriftsindsamling for at få de gamle og mest forurenende dieselbiler ud af miljøzonerne.

Regeringens miljøzoneforslag mangler den største synder

Regeringen har fremlagt sit forslag til fremtidige miljøzoner i byerne, men forslaget inkluderer ikke dieselbiler. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd, synes det er helt galt ikke at medtage dieselbilerne.

”Det er helt sort at skærpe miljøzonerne uden at tage dieselbilerne med. Regeringens egne beregninger viser, at medtager man mere end 8 år gamle dieselbiler, opnår man fire gange så stor en reducering af NOx, og dobbelt så stor reducering af partikler”, siger Jeppe Juul fra Det Økologiske Råd.

Ikke kun for personbiler har det knebet med ambitionsniveauet. Indfasningsperioden for de tunge køretøjer er også alt for uambitiøs. Det kunne gøres en del hurtigere, med større effekt, mener Jeppe Juul.

Danmark ville ikke være alene, hvis vi stillede krav til dieselbiler i miljøzonerne. Hele 250 zoner i EU begrænser adgangen for dieselbiler.

”Vores børns ret til at indånde ren luft er vigtigere, end at alle slags biler kan køre på en hvilken som helst vej. Derfor skal vi have de gamle og mest forurenende dieselbiler ud af byernes miljøzoner”, siger Jeppe Juul.

Det Økologiske Råd har derfor nu startet en underskriftsindsamling for skærpede miljøzoner.

Luftforurening er den tredje største dræber
Luftforurening er den tredje største risikofaktor i Danmark – næst efter rygning og fysisk inaktivitet. Hvert år dør 3400-5400 mennesker i Danmark for tidligt på grund af luftforurening. De 2000 kan henledes til dieselbiler.

”Alt for mange danskeres sundhed påvirkes negativt som følge af luftforurening. Derfor er det vigtigt, at politikerne bruger de effektive redskaber, vi har, som for eksempel skærpede miljøzoner” siger formand for Danske Patienter Camilla Hersom.

Videnskabeligt velfunderede studier viser sammenhænge mellem luftforurening fra transporten og forøget risiko for udvikling eller forværring af blandt andet hjertekarsygdomme, astma, KOL, lungefibrose, Alzheimers, diabetes 2, fosterskader, kognitive skader og ALS.

Kontakt

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk