Kaos og store grønne sejre i Europa-parlamentet i dag

8. juni 2022
Europa-parlamentet stemte onsdag omkring flere vigtige klimasager. Afstemningerne var præget af kaos og meget tætte afstemninger. Men ikke mindst var det en dag hvor parlamentet besluttede at sætte en sidste salgsdato for fossilbiler i 2035.

”Det er utrolig glædeligt, at Europa-parlamentet følger EU-kommissionens forslag om at udfase fossile biler helt i 2035. Det gør det muligt stort set at få fjernet fossilbiler fra vejene inden 2030 og stoppe udstødningsrørene, der i dag står for 15% af EU’s samlede CO2-udledning”, siger Jeppe Juul, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Afstemningen blev ikke så tæt som forventet, men endte med 328 stemmer for stop i 2035 og 264 imod. Samtidig besluttede Parlamentet en position hvor nye biler i 2030 skal udlede 55% mindre CO2 end i 2021, hvilket også er EU-Kommissionens forslag. Samtidig blev det afvist at dyre eFuels kan bruges som erstatning for mindre CO2-udledende biler.

”Det ser nu meget realistisk ud at nye fossilbiler forbydes i 2035. Det er en beslutning der ikke kun gør det nemmere at nå ambitiøse klimamål i Danmark og EU, men det er også en beslutning, der formentlig vil få betydning andre steder i verden blandt lande, der typisk følger EU, og som Kan sætte en ny global grøn standard for klimahandling”, siger Jeppe Juul.

Kvotemarkedet retur til Miljøudvalget med klart klimamandat

Men der var mere end biler på agendaen. Centralt stod afstemningerne om revisionen af EU’s kvotehandelssystem, som blev sendt tilbage til tegnebrættet i Miljøudvalget. Baggrunden var, at dagens afstemninger havde udvandet den oprindelige aftale fra Miljøudvalget på centrale spørgsmål som gratiskvoter og reduktionsmål. I sidste ende kunne et flertal i Parlamentet ikke bakke op om de lavere ambitioner.

“Kvotesystemet er et bærende element i kursen mod klimaneutralitet. Det er ret stort, at det falder i sidste afstemning i Parlamentet. Enhver forsinkelse er uheldig, klimakrisen venter ikke og virksomhederne har brug for at kende retningen. Men ambitionerne skal også være der. Parlamentet har i dag sendt et tydeligt signal om, at man vil en ambitiøs grøn omstilling. Vi opfordrer medlemmerne at gå tilbage til kompromisset fra Miljøudvalget og sætte klimahandling over partipolitiske uenigheder” siger Rasmus Bjerring Larsen, Rådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Parlamentet stemte også om en revision af luftfarten i kvotemarkedet. Her vedtog man en udvidelse af kvotemarkedet til alle flyafgange ud af Europa, at udfase gratis kvoter til luftfarten i 2025 i stedet for 2027 samt at luftfartens såkaldte non-CO2 effekter ikke længere bør gå under radaren. Non-effekter som NOx og kondensstriber står bag 2/3 af luftfartens klimabelastning.

“Det er utrolig positivt, at et grønt flertal ikke længere vil finde sig i, at hovedparten af luftfartens klimabelastning ignoreres. Det markerer et vigtigt skridt mod at vende udviklingen i en branche, som har brug for et regulatorisk velment skub i den rigtige grønne retning” siger Rasmus Bjerring Larsen.

Det lykkedes desuden at forsvare Miljøudvalgets position på udvidelsen af kvotemarkedet til vejtransport og skibsfarten mod en række klimaksadelige ændringsforslag såsom brug af gratiskvoter til skibsfarten. Det bør Miljøudvalget tage i betragtning i sit arbejde med sagen. 

For yderligere information:

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk

Rasmus Bjerring Larsen

Rådgiver, Transport og klima

(+45) 2889 4678
rasmus@rgo.dk