Det er glædeligt, at sektoren allerede har reduceret udledningen af CO2 med 58% fra 32 mio. ton i 1990 til 13 mio. ton i 2019, og at sektoren med fortsat energieffektivisering og målrettet udfasning af fossil energi kan reducere sin udledning til ca. 1 mio. ton i 2030. Dette betyder ifølge udspillet, at sektoren samlet vil have reduceret sin udledning med mere end 95% siden 1990.

Vi har dog en række overordnede og mere specifikke kommentarer til udspillet. Læs det samlede input fra Rådet for Grøn Omstilling til udspillet fra Klimapartnerskabet via link nedenfor.