Vi glæder os over, at Partnerskabet anbefaler over 70% reduktion i klimabelastningen fra landbruget i 2030. Men en stor del af  virkemidlerne har ikke direkte med landbrugsdrift at gøre. Og det er urealistisk at nå målet kun ved tilskud, som Partnerskabet foreslår. Derfor har RGO sendt kommentarer og anbefalinger til Ministre og Folketingsudvalg.