Nul-emissionszoner er et stort fremskridt for klima, støj og luftkvalitet

9. februar 2024
En ny politisk aftale vil gøre det muligt for de større byer i Danmark at lave nul-emissionszoner, hvor der som udgangspunkt kun må køre elkøretøjer. Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling er glade for den nye mulighed, men mener at der er underlige undtagelser.

En ny aftale indgået mellem regeringen og SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet giver kommunerne mulighed for at indføre nulemissionszoner.

”Det er rigtigt glædeligt at staten ikke længere vil forhindre de større byer i Danmark i at lave nul-emmissionszoner, men det er besynderligt at man ikke vil give mulighed for at regulere den tunge trafik og kun vil tillade det i meget begrænsede områder”, siger Jeppe Juul Transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling.

I aftalen lægges der op til at nulemissionszonerne ikke skal omfatte lastbiler og busser, hvilket Rådet for Grøn Omstilling finder helt misforstået.

”Der er ingen grund til at, undtage busser og lastbiler – tværtimod. Det er et besynderligt og misforstået hensyn at tage i tætbefolkede byområder, hvor vi netop har brug for den fulde effekt af nul-emmissionszoner i form af mindre støj og luftforurening”, siger Jeppe Juul.

Nysalget af el-lastbiler i Danmark var allerede på 6,3% i 2023, og de fleste bybusser er allerede omstillet til el i 2025. Jeppe Juul understreger at der derfor ikke er nogen tekniske grunde til at undtage disse køretøjer. Nulemissionszoner kunne i stedet bruges til at få de sidste bybusser med. Samtidig henviser han til hvad der sker i andre lande.

”I Holland vil man til næste år have minimum 30 byer med nul-emmissionszoner, der netop gælder varebiler og lastbiler. Så det vil være absurd at lade som om det ikke kan lade sig gøre, og vi håber det er en fejl, der bliver rettet inden loven skal vedtages”, siger Jeppe Juul.

Den politiske aftale skal til efteråret fremsættes som lovforslag.

Kontakt

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk