Ny klimapakke i EU: forbud mod fossilbiler i 2035 men der leveres ikke de nødvendige reduktioner på transportområdet

14. juli 2021
EU-Kommissionen har i dag fremlagt en af de vigtigste klima-lovgivningspakker verden har set til dato. Her bliver der sat mål for blandt andet iblanding af biobrændstoffer og P2X i transportsektoren samt CO2-krav til personbiler og varebiler. Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling kritiserer lovpakken ’Fit for 55’ for ikke at levere det den skal for at nedbringe klimabelastningen i transportsektoren.

EU-Kommissionen har i dag fremlagt sin sommerpakke ’Fit for 55’, der reviderer EU’s vigtigste klima- og energilovgivning. Den har til formål at sætte EU på rette kurs med en CO2-reduktion på 55 % inden 2030 og klimaneutralitet inden 2050. En betydelig del af pakken er rettet specifikt mod at reducere klimabelastningen i transportsektoren. Men Daria Rivin fra miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling er ikke imponeret over, hvad EU-Kommissionen har foreslået:

”Transportsektoren er en af de sektorer, hvor vi er mest bagefter med den grønne omstilling. Det er altså en af de sektorer, der vigtigst at få rettet op på nu og her, så vi kan få transportsektorens klimabelastning under kontrol og få den ned på nul. Derfor er det ærgerligt at Kommissionens forslag ikke leverer det, der er nødvendigt for at holde den globale opvarmning under 1,5 grad”, siger Daria Rivin, rådgiver inden for klima og transport i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

Transportsektoren er den sektor i EU, der udleder mest CO2. Den samlede udledning fra personbiler, varebiler, lastbiler, skibe og fly er støt steget i de seneste årtier. EU-Kommissionen kommer i ’Fit for 55’-pakken med forslag til at nedbringe CO2-udledningen ved blandt andet at stille krav til personbiler- og varebilers udledning og om at fortrænge mængden af fossilt brændsel i transportsektoren. Udviklingen af batterier og el-køretøjer gør det muligt at elektrificere vejtransporten, mens grøn strøm kan bruges til at lave P2X (elektrofuels) til fly og skibe.

”Problemet med forslagene i sommerpakken er kort sagt, at ambitionsniveauet er for lavt. Der gøres alt for lidt, for hurtigt at elektrificere transportsektoren, mens der endnu engang er fokus på at nå målet via øget iblanding af biobrændstoffer, der ikke bæredygtigt kan skaleres op. Man vælger endnu engang at prioritere kortsigtede økonomiske interesser, i stedet for at stille skrappe krav, der faktisk kan få omstillingen til at gå hurtigere,” siger Daria Rivin.

Hun lægger vægt på, at der også er positive elementer i Kommissionens forslag. Særligt lægger hun vægt på det positive ved, at der bliver sat et stop for salg af fossilbiler i 2035.

”Det er en kæmpe sejr og utrolig vigtigt at vi nu i EU vil forbyde fossilbiler i 2035. Det kommer til at betyde meget for EU’s klimabelastning og sender samtidig et meget vigtigt signal til resten af verden om, hvad der er nødvendigt,” siger Daria Rivin.

Andre positive elementer er fx krav til opstilling af ladestandere for både person- og lastbiler og krav til begyndende produktion af P2X til fly og skibe. Men disse tiltag er samlet set ikke ambitiøse nok ifølge Daria Rivin.

”Kommissionens ’Fit for 55’-pakke er ikke blot det vigtigste redskab vi har i Europa til at reducere klimabelastningen for transport – det kan også være den sidste reelle mulighed vi har for at begrænse den globale opvarmning i tide. Aldrig har der været så stort et momentum for ambitiøs handling på transportområdet. Det er nu eller aldrig,” siger Daria Rivin.

EU-Kommissionens forslag skal nu behandles af Europa-Parlamentet og EU’s Ministerråd før det bliver til endelig EU-lovgivning.

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk