Ny støttepulje får el-lastbiler på vejene

25. juni 2021
Regeringen og de øvrige partier, med undtagelse af Nye Borgerlige, har i dag sikret en ny politisk aftale om udmøntningen af en pulje til grøn transport. For første gang i Danmarkshistorien gives der støtte til køb af nulemissions lastbiler samt ladeinfrastruktur til lastbiler. Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling er meget begejstrede og beskriver det som værende startskuddet på elektrificeringen af lastbiler i Danmark.

Puljen til grøn transport består af flere forskellige elementer, såsom støtte til ladeinfrastruktur til personbiler og tilskud til omstillingen af indenrigsfærger. Det nye ved denne pulje er, at der gives støtte til nulemissions lastbiler, som brint- og elektriske lastbiler, samt medfinansiering til køb af ladeinfrastrukturen til lastbilerne.

”Der er de sidste par år blevet givet støtte til elektriske lastbiler og ladestandere i mange europæiske lande, så det er godt vi endelig kommer i gang i Danmark også. Det vil uden tvivl være med til at fremme en hurtigere elektrificering af den tunge transport og starte en reel grøn omstilling af lastbiler,” siger Daria Rivin fra miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

Der afsættes i 2022 en pulje på 50 millioner kroner til tilskud til køb af grønne lastbiler. Her gælder at, der både kan søges støtte til gas-, brint- og elektriske lastbiler. Der indgår dog et kriterie om, at nulemissions lastbiler prioriteres over gaslastbiler ved udmøntningen.

”Det er ærgerligt at der ikke udelukkende gives støtte til reelt grønne lastbiler uden forbrændingsmotor, altså kun nulemissions lastbiler. Luftforurening er stadig et stort problem i Danmark. Derfor giver det ikke mening at give statsstøtte til hverken biogas eller gas, fordi det brændes af i en forbrændingsmotor og udleder op til fem gange mere NOx end en diesel lastbil og har samme niveau af partikelforurening som diesel. Det kan man ikke kalde et grønt alternativ i 2021,” siger Daria Rivin og fortsætter:

”Omvendt gives der forrang til nulemissions lastbiler, hvilket er en vigtig prioritering, da al tidligere støtte er givet til gaslastbiler. Forhåbentlig bliver næste pulje udelukkende grøn – altså uden støtte til gaslastbiler.”

Derudover afsættes der 72 millioner kroner i 2021 til medfinansiering af tank- og ladeinfrastruktur, som både kan søges til offentlig tilgængelige placeringer og til virksomheders eget brug.  

”Ladeinfrastruktur til lastbiler kan være en dyr meromkostning for vognmænd og virksomheder og derfor er det meget positivt, at dette nu bliver støttet. Men ligesom med støtten til gaslastbiler er det en dårlig plan at kaste penge i tankanlæg til gaslastbiler, da det højest er en midlertidig løsning og dermed ikke en egentlig grøn omstilling,” siger Daria Rivin og slutter:

”Men samlet set er denne støttepulje et kæmpe fremskridt for omstillingen af tung transport. Det er starten på en overgang til nulemissions lastbiler og markerer startskuddet til en elektrificering af lastbiler i Danmark.”

Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en grøn omstilling af transport, herunder elektrificering af transportsektoren.

For yderligere information:

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk