Dansk Energi har i dag fremlagt deres nye plan, ”Energi til vækst”. Der er mange spændende elementer. Bl.a. foreslår DE, at de mange milliarder i pensionsfondene skal bringes i spil i forhold til at investere i en grønnere energifremtid. Pension Danmark investerer allerede massivt i havvindmøller, men der er ligeså stort behov for investeringer i f.eks. energirenovering af den danske bygningsmasse. I dag ser vi, at både husejere, almene boligselskaber, virksomheder og kommuner som hovedregel plukker de lavest hængende frugter, når de energirenoverer – de udfører tiltag med tilbagebetalingstider op til 10-15 år i bedste fald – virksomhederne ofte kun op til ganske få års tilbagebetalingstid. Men hvis vi skal nå de danske klimamål, skal vi gå langt mere konsekvent til værks. Når vi energirenoverer en bygning, skal det ske langsigtet, så vi også udfører det, der har en tilbagebetalingstid på 20-30 år – hvilket er typisk for f.eks. udvendig efterisolering. Her kunne pensionsmidler spille en vigtig rolle. Pensionskasserne ønsker uden tvivl ikke at entrere med de enkelte boligejere – men der kunne være muligheder for store projekter i f.eks. kommuner og almene boligselskaber.

Samtidig har fagbevægelsen de sidste dage været ude med forslag om, at pensions-milliarderne skulle bruges som en ny infrastrukturfond på 30 mia. kr, der skulle investere i elektrificering af jernbanerne og i nye veje, tunneler og broer. F.eks. har de nævnt tunnel Helsingør-Helsingborg (HH) og havnetunnel i København. Det vil være rigtig fint, hvis pensionskasserne investerer i elektrificering af jernbaner. Men de nævnte tunneler vil være dårlige investeringer. HH forudsætter f.eks. at man laver yderligere en motorvej i Nordsjælland, som bl.a. vil gå gennem værdifulde naturområder. Og Havnetunnelen ville alene sluge alle 30 mia. kr – blot for at få flere biler til at køre igennem København – frem for at satse på andre alternativer til øget privatbilisme.

”Der er langt mere perspektiv i at bruge pensions-milliarderne på at skaffe os både job og en grønnere energifremtid end på bevidstløs forøgelse af privatbilismen”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd.

Til gengæld foreslår Dansk Energi, at elafgifterne skal sænkes for at stimulere til omstilling fra andre energiformer til el. Vi er helt enige i, at vi skal gå fra benzin- og diesel- til elbiler, og fra olie- og gasfyr til varmepumper m.v. Men en generel sænkning af elafgifterne ville ødelægge vores motivation til at spare på el. Specielt i erhvervene, som allerede betaler lave afgifter, ser vi manglende motivation – tænk blot på de mange lodrette kølediske uden låger for i supermarkederne. Men selv i husholdningerne, som betaler de høje afgifter, ser vi stort salg af terrassevarmere, udendørs spabade og anden energispild, som ville blive værre, hvis vi sænkede elafgifterne. ”Vi skal målrettet stimulere varmepumper og elbiler, frem for bevidstløs sænkning af elpriserne”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd.