Opråb fra klimaorganisationer: Folketinget fører hyklerisk klimapolitik

3. juni 2019
DEBAT: De fleste partier taler om, at vi skal tage klimaudfordringen alvorligt, men det er svært at se afspejlet i konkret politik, mener en række klimaorganisationer. Seriøs klimapolitik ville være at indføre flyafgifter og øge afgifterne på fossil energi.

Debatindlægget er bragt i Altinget 28. maj 2019

Indlægget er forfattet af:

Gunnar B. Olesen, VedvarendeEnergi
Tarjei Haaland, Greenpeace
Jeppe Juul, Det Økologiske Råd
Poul Kattler, Bevar Jordforbindelsen
Kjeld A. Larsen, Rådet for Bæredygtig Trafik
Thomas M. Larsen, 350 Klimabevægelsen
Jacob Sørensen, Noah
Annegrethe Jørgensen, Bedsteforældrenes Klimaaktion

I denne valgkamp taler alle større danske partier for, at vi skal tage klimaudfordringerne alvorligt og nedbringe vores drivhusgasudledninger. Desværre er mange af de samme politikere med til at støtte en række politikker, der øger drivhusgasudledningerne.

Det er væsentligt med ambitiøse klimamål, som for eksempel 70 procents reduktion af danske drivhusgasser til 2030 (fra 1990), men et stabilt klima kræver, at ambitiøse mål følges af tilsvarende ambitiøs handling.

Nej til flyafgifter
Et oplagt eksempel på den manglende danske klimaindsats er fraværet af regulering af flytrafikken. Den satte nye rekorder i klimabelastning i 2018.

Et stort flertal i Folketinget er imod selv en relativ beskeden regulering i form af en flyafgift som i vores nabolande. Flertallet af danskerne støtter en flyafgift, og modargumenterne er tvivlsomme.

På trods af, at langt de fleste og de længste flyrejser købes af den rigeste del af befolkningen, er mange politikeres modargument, at det vil gå ud over de økonomisk dårligst stillede.

Hvis blot en mindre del af provenuet fra en flyafgift gik til en grøn check, svarende til afgiften for en årlig tur til Sydeuropa, ville en flyafgift faktisk være en fordel for økonomisk svagt stillede danskere. De vil få flere frie midler, der frit kan bruges til rejser, også med tog, eller til noget andet. Og aktuelle erfaringer fra Sverige viser, at en flyafgift faktisk begrænser flyvningens vækst og dermed dens klimabelastning.

En sort plet
Et andet område er vejinvesteringer, hvor regeringen netop har besluttet, at der skal bruges 53 milliarder kroner ekstra til nye veje. Bilerne har haft stigende drivhusgasudledninger i en årrække, samtidig med en række nye motorveje er færdiggjort.

Erfaringen viser, at nye veje vil føre til flere biler og højere udledninger. Seriøs klimapolitik ville være at udskyde vejprojekter, til mindst 95 procent af bilerne ikke udleder drivhusgasser. I stedet bør vi nu satse på eldrevet kollektiv transport − og cykling på de kortere afstande.

Inden for transporten er Danmark også en sort plet med lavere dieselafgifter end vores nabolande. En seriøs klimapolitik må omfatte øgede afgifter på fossil energi. I det mindste bør man øge danske afgifter på for eksempel diesel til tysk og svensk niveau.

På en række andre område går dansk politik også stik imod forsøgene på at nedbringe de høje danske drivhusgasudledninger. Vi håber derfor, at mange vil bruge valgkampen til at spørge vores politikere: Hvordan kan de tage klimaudfordringen seriøst og samtidig støtte politikker som ovenstående, der leder til stadigt større drivhusgasudledninger?

Kontakt

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk