Pinligt uambitiøst transportudspil fra regeringen

24. september 2020
Regeringen fremlægger i dag, overfor de andre partier, sit forslag til, hvordan klimabelastningen fra transport kan nedbringes. Detaljerne er endnu ikke kendt, men miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling kalder allerede ambitionsniveauet for ’pinligt uambitiøst’

Rådet for Grøn Omstilling går ikke op i det specifikke antal elbiler på vejene i 2030. Det handler om antallet af fossilbiler og altså dermed, hvor meget CO2-udledning der fjernes fra vejene. Men et mål om 500.000 elbiler, som regeringen sigter efter, er ifølge organisationen alt for lavt i forhold til, hvor lidt det vil fortrænge antallet af fossilbiler.

Regeringen foreslår at vi reelt ikke gør noget ved bilers klimabelastning

Reelt foreslår regeringen at vi ikke gør noget ved klimabelastningen fra biler, der står næsten 60% af vejtransportens CO2-udslip. EU-kommissionen har foreslået at stramme CO2-kravene til nye biler i 2030, der, hvis de gennemføres, reelt vil medføre det ambitionsniveau regeringen foreslår. I praksis svarer det til at regeringen anbefaler at vi intet skal gøre. Det er helt, helt uforståeligt” siger Jeppe Juul, seniorrådgiver i Klima & Transport i Rådet for Grøn Omstilling.

Regeringen lægger op til en CO2-besparelse på 1 million ton i 2030. Det svarer til 1 ud af næsten 10 tons CO2 for lastbiler og personbiler i 2030. Besparelsen skal primært opnås ved at blande flere biobrændstoffer i de fossile brændstoffer.

Regeringen foreslår at øge energiforbruget i fossilbiler

Her gik vi og syntes at Eldrup-kommissionens anbefalinger var alt for uambitiøse. Men så kommer regeringen og topper dem med et forslag, der er endnu mere blottet for ambition. Regeringen foreslår i ramme alvor, at fossilbilers energiforbrug ikke skal falde i 2030, men stige. Med blot 500.000 elbiler i 2030, vil brændstofsalget til fossilbiler faktisk stige i forhold til i dag. Det er dybt godnat” siger Jeppe Juul.

Vejbeskatning til lastbiler er et godt fremskridt

Anderledes positiv er Rådet for Grøn Omstilling overfor regeringens forslag om at indføre vejbeskatning for lastbiler.

Det er positivt at regeringen vil indføre CO2-differentieret vejbeskatning for tung transport – et redskab, der er virkelig vigtigt i omstillingen af bl.a. lastbiler fra diesel, til el og brint. Her vil det være naturligt at også varebiler omfattes” siger Jeppe Juul.

Han understreger at der også bør indføres vejbeskatning af personbiler, som en del af en fremtidig finansiering fra vejtransporten. Rådet for Grøn Omstilling konkluderer, at det er tydeligt, at regeringen stadig regner med Finansministeriets regnemodeller, der gør den grønne omstilling markant dyrere end den egentlig er. Dette selvom det ikke længere kan forventes, at den grønne omstilling er gratis.

For yderligere information:

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk