Rederier og grøn ngo har fundet hinanden: Tidligere uenigheder har skygget for målet om CO2-neutralitet

18. februar 2022
Danske Rederier og Rådet for Grøn omstilling har indset, at de på vejen mod den grønne omstilling af skibsfarten sagtens kan følges ad, skriver de i dette debatindlæg, hvor de fortæller om de vigtige skridt fremad.

Debatindlæg bragt i Klimamonitor den 18. februar 2022 af Jeppe Juul, seniorrådgiver i klima og transport, Rådet for Grøn Omstilling og Lars Olsen Hasselager, Klimachef i Danske Rederier

Uenighederne har været flest. Og selvom vi aldrig har været gift, har det lignet, at vi var på vej mod en skilsmisse. Som et ældre ægtepar har vi brugt årene på henholdsvis at beskylde hinanden for henholdsvis ikke at være ambitiøse nok og for at være urealistiske i ambitionerne.

I de fleste parforhold ville man måske have kastet håndklædet i ringen og konstateret, ’at vi var for forskellige’. Men i stedet for at mundhugges og sende beskyldninger mod hinanden, har vi besluttet at følges ad. Det er ikke et 82-årigt ægtepar, der endelig har fundet fælles fodslag. Det er Danske Rederier og Rådet for Grøn Omstilling, som har fundet et fælles mål at kæmpe for.

Tidligere uenigheder har skygget for det egentlige mål, som vi er fuldstændigt enige om: Skibsfarten skal være CO2-neutral på globalt plan i 2050, så sektoren lever op til Paris-aftalen. Vi vil arbejde benhårdt for, at Danmark som en af verdens største søfartsnationer viser vejen mod en klimaneutral skibsfart.

Vi har travlt, og der er store forventninger til, at vi leverer. Det blev vi mindet om på årets sidste dag, hvor Dronningen netop omtalte behovet for bæredygtig og klimavenlige løsninger inden for bl.a. skibsfart.

EU bliver en af vores vigtige trædesten for at nå i mål. Kommissionen har i juni 2021 fremlagt en historisk ambitiøs klimapakke, som på sigt skal bringe os i mål med klimaneutralitet. I pakken finder man et forslag til en slags CO2-børs, hvor rederier (og andre transportvirksomheder) skal købe CO2-kvoter svarende til udledningen. Det har den fordel, at det er dyrt ikke at gøre noget.

Pengene fra CO2-kvoterne går dels til EU’s innovationsfond og til nationale klimatiltag. Herudover indføres der krav om stadig med klimavenlige brændstoffer til skibe. På globalt plan er det FN’s søfartsorganisation – IMO – der er løftestang for en global regulering. Atter hviler der store forventninger på os, hvor ikke mindst statsministeren, Mette Frederiksen og USA’s særlige klimaudsending i klare vendinger opfordrede IMO til at skrue op for klimaambitionerne: Skibsfart skal være klimaneutralitet i 2050!

Nye brændstoffer er gamechanger

Men regler og regulering gør det ikke alene. Hvis rederierne skal levere på klimamålene, kræver det, at der er grønt brændstof at fylde på skibene. Her vil Power-to-X spille en afgørende rolle, hvor man via elektrolyse omdanner grøn el til brint, som kan bruges som brændstoffer til fx skibsmotorer, lastbiler og fly.

Efter lidt tilløb har Folketinget i december indgået en aftale om fangst transport og lagring af CO2, som kan være det første puf til et nyt PtX-energieventyr, men vi savner – og det haster – en egentlig strategi for PtX. Den kan nemlig placere Danmark som en nøglespiller for udviklingen og udbredelsen af nye grønne brændstoffer til glæde for klimaet i hele verden. Senest har Hanstholm Havn ryddet forsiderne med ambitionen om at være Europas første CO2-neutral havn.

Den blå-grønne alliance forpligter

Med vores fælles vilje til at bane vejen for klimaneutral skibsfart har vi en særlig opmærksomhed på, at sikre det europæiske, globale og nationale spiller sammen. Ofte mødes vi med en misforståelse om, at skibsfarten med sin sølle tre procent af den globale CO2-udledning, ikke er et akut problem – det svarer jo kun til over Tysklands udledninger.

Det, man glemmer, er imidlertid, at skibsfarten kan være nøglen i forhold til grønne brændstoffer, som er til gunst for andre sektorer som fly og lastbiler. Mærsk har valgt at satse stort på det grønne brændstof e-metanol. Det åbner op for store klimagevinster og ikke mindst muligheden for at blive verdensførende på fremtidens grønne teknologier.

Derfor skal skibsfart også ses i et meget større billede end blot sin globale andel af CO2-udledningerne.

Danske Rederier og Rådet for Grøn omstilling har indset, at vi på vejen mod den grønne omstilling af skibsfarten sagtens kan følges ad. Vi har viljen til at se på kryds og tværs af traditionelle skillelinjer med fokus på, hvad der samler, frem for hvad der splitter.

For det er jo så yndigt at følges ad.

For yderligere information:

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk