Regeringen vil undersøge muligheden for nulemissionszone i København

26. juni 2020
Som en del af den nye klimasamarbejdsaftale mellem Transportministeriet og Københavns Kommune, åbner regeringen for første gang op for muligheden for etablering af nulemissionszone i København. Det er rigtig godt nyt for Københavns borgere, luften og klimaet, mener Rådet for Grøn Omstilling.

Onsdag den 24. juni 2020 indgik Transportministeriet en række klimasamarbejdsaftaler med de seks største kommuner i Danmark: København, Frederiksberg, Odense, Aalborg, Aarhus og Vejle. Aftalen omhandler kommunernes overgang fra fossile køretøjer til nulemissions- og CO2-neutrale køretøjer. I aftalen med Københavns Kommune går regeringen med til at undersøge muligheden for at etablere en nulemissionszone i København som forsøgsordning. Her vil det kun være elektriske- og brintkøretøjer, der må køre.

Det er virkelig et stort fremskridt, at regeringen nu åbner op for muligheden for etablering af en nulemissionszone i København. Det vil betyde væsentligt mindre luft- og støjforurening i København, bedre trivsel for Københavns borgere og det vil føre til en hurtigere omstilling til nulemissionskøretøjer, som f.eks. el-køretøjer,” siger Daria Rivin, klima- og transportrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Der er allerede ved at blive etableret nulemissionszoner mange steder i Europa. For eksempel har kommuner i Sverige allerede fra 1. januar 2020 haft mulighed for at etablere nulemissionszoner – den første er allerede etableret i Stockholm. 30-40 af de største byer i Holland etablerer nulemissionszoner for fragt inden 2025, mens hele Amsterdam bliver en nulemissionszone for alle køretøjer i 2030. I London bliver bymidten i år omdannet til en nulemissionszone og udvides årligt til stadigt større områder i London.

Det er på høje tid, at vi også i Danmark, giver kommunerne mulighed for at etablere nulemissionszoner. Det vil give kommunerne et vigtigt redskab til at beskytte borgernes sundhed og skabe en hurtigere omstilling til ren og klimavenlig transport. Alle har ret til ren luft. Derfor er det vigtigt, at alle landets kommuner, og ikke kun Københavns Kommune, får mulighed for at etablere nulemissionszoner. Og så skal ordningen selvfølgelig være permanent
og ikke kun en forsøgsordning
,” siger Daria Rivin.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for grøn omstilling af transportsektoren, og for at kommuner
hurtigst muligt kan etablere nulemissionszoner

For yderligere information:

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk