Faktisk nogle steder så katastrofalt ringe, at eleverne får reduceret indlæringsevnen i en grad, der betyder, at de over ni år mister det, der svarer til næsten et skoleårs læring i forhold til elever i klasselokaler med et godt indeklima.  

Derfor har vi sammen med en lang række aktører nu præsenteret forslag til konkrete tiltag for politikerne.

Læs mere her