Skuffende klimaaftale for grøn omstilling af transport

4. december 2020
Den nye transportaftale om bl.a. antallet af grønne biler i 2030, iblanding af biobrændstoffer og ændret vejbeskatning af lastbiler, får en blandet modtagelse hos miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

”Det er helt grundlæggende ret skuffende, at det samlede ambitionsniveau for at mindske klimabelastningen fra transporten er så lavt. Der er et stort behov for yderligere tiltag”, siger Jeppe Juul, seniorrådgiver indenfor Klima og Transport i Rådet for Grøn Omstilling.

Han understreger, at der er gode fremskridt, men at man samlet set ikke er kommet langt nok.

Skuffende antal grønne biler

Den nye transportaftale ændrer bilbeskatningen, så den ifølge beregningerne vil medføre, at vi har 700.000 elbiler og plugin-hybridbiler i 2030. Derudover vil der være 75.000 såkaldte grønne varebiler.

”Fokus har fra starten været skæv i forhandlingerne, hvor man dels har fokuseret på hvor mange elbiler vi skal have i 2030, og mere uforståeligt også har fokuseret på hvor mange plugin-hybridbiler der skal være. Men den reelle udfordring i forhold til klimaet er, hvor mange fossilbiler, der er tilbage i 2030”, siger Jeppe Juul, og fortsætter:

”Vi skal udfase fossilbiler. Og selv med denne aftale vil der være brug for yderligere stigende afgifter på dem frem mod 2030”.

Han understreger, at det er uforståeligt at man vil fortsætte med at have så lave afgifter på pluginhybridbiler, når klimaeffekten er så begrænset og udledningen fra pluginhybrider nærmer sig udledningen fra fossilbiler.

Forbud mod palme- og sojaolie i transportbrændstoffer

I forbindelse med aftalen, er der også fastsat ramme for iblanding af bl.a. biobrændstoffer i flydende fossile brændstoffer.

”Det er et kæmpe fremskridt at både palme- og sojaolie fremover forbydes til transport. Vi har brug for, at det er biobrændstoffer lavet af restprodukter eller elektrofuels, der bruges til at mindske klimabelastningen i de flydende brændstoffer, og den nye aftale sætter klart en fornuftig retning”, siger Jeppe Juul.

For Rådet for Grøn Omstilling er det helt afgørende, at man kun fremmer de biobrændstoffer, der leverer reelle CO2-reduktioner og ikke kun ser fornuftige ud på papiret.

”I alt for mange år har vi brugt f.eks. vegetabilske olier for at mindske vores klimabelastning i diesel. Desværre belaster brugen klimaet negativt i andre dele af verden, uden at de regnes med i EU. Derfor er det helt afgørende at disse indirekte klimapåvirkninger (ILUC) i fremtiden medregnes”, siger Jeppe Juul.

I aftalen fremgår det, at ILUC skal medregnes senest i 2025.

CO2– og kilometer differentieret vejbeskatning er et vigtigt redskab

Med transportaftalen er det blevet besluttet at der skal indføres CO2– og kilometer differentieret vejbeskatning for lastbiler fra 2025. Rådet for Grøn Omstilling er særdeles positive overfor denne ændring.

”Afstandsbaseret og CO2-differentieret vejbeskatning er et vigtigt virkemiddel til at få omstillet til elektriske lastbiler. Selvom CO2-differentiering vil være et krav fra EU, er aftalen et vigtigt skridt fremad for den grønne omstilling i Danmark. På sigt bliver varebiler forhåbentlig også omfattet af vejbeskatningen”, siger Daria Rivin, rådgiver inden for Klima og Transport i Rådet for Grøn Omstilling.

I Danmark betaler lastbiler en lav afgift baseret på, hvor lang tid de kører i Danmark.

”Som det er i dag, ligger både dieselafgiften og vejbeskatningen under niveauet i vores nabolande som Tyskland. Erhvervet betaler ikke for deres eksternaliteter. Selv med denne aftale betaler erhvervet stadig alt for lidt i forhold til de skader de forårsager i form af ulykker, luftforurening og klimabelastning, og vejbeskatningen bør derfor sættes yderligere op”, siger Daria Rivin.  

Hun betoner, at der er yderligere muligheder for at mindske klimabelastningen med vejafgifter samtidig med at vognmænd kan få en lav vejbeskatning ved at vælge grønne køretøjer:

”Et vigtigt virkemiddel er at afgiftsfritage nulemissionskøretøjer frem mod 2025. Flere lande i Europa gør det allerede, og det vil potentielt føre til at flere vognmænd og transportvirksomheder tør tage chancen og investere i f.eks. elektriske lastbiler allerede nu, selvom de er dyrere i indkøb sammenlignet med fossile lastbiler. Der skal være flere økonomiske incitamenter til at vælge grønt”.

Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en grøn omstilling af transport, og forventer at omstillingen af lastbiler kommer til at gå hurtigere end omstillingen af personbiler.