Stort potentiale for grønne kommunale køretøjer

25. juni 2020
En ny klimasamarbejdsaftale mellem Transportministeriet og de seks største kommuner i Danmark fastlægger disse kommuners grønne omstilling af transporten. Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling tager godt imod aftalen, men opfordrer til mere ambitiøse mål og krav til alle landets kommuner.

For at bidrage til målet om at Danmark skal nedbringe udledninger af drivhusgasser med 70 pct. i 2030, har regeringen indgået en aftale med landets seks største kommuner (København, Frederiksberg, Aalborg, Aarhus, Odense og Vejle). Det aftales bl.a. at alle udbud på nye bybusser fra 2021 skal være nulemissionsbusser og køre på el eller brint. Ligeledes skal alle nyindkøbte kommunale køretøjer være nulemission (el eller brint) eller CO2-neutrale (biogas eller biodiesel) fra 2022.

Vi er positivt stemte overfor at der er lavet en klimasamarbejdsaftale mellem Transportministeriet og kommunerne. Særligt fælles indkøb af nye grønne køretøjer giver rigtig god mening. Vi håber at klimasamarbejdsaftalen kan inspirere alle kommuner til en hurtig grøn omstilling. Af samme grund bør der oprettes en rådgivningstjeneste, der kan hjælpe kommunerne med kravspecifikationer til udbud og indkøb af f.eks. el-lastbiler,” siger Jeppe Juul, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Alle kommuner i Danmark skal allerede fra august 2021 leve op til nye EU-minimumskrav (Clean Vehicle Directive). Dette betyder bl.a., at mindst ti pct. af en kommunes køb og udbud af f.eks. lastbiler, skal være grønne køretøjer. EU-kravene gælder ikke kun for kommuners egne køb af køretøjer, men også hvis der laves et udbud af indsamling af skrald eller lignende. Derfor undrer Rådet for Grøn Omstilling sig over, at man i klimasamarbejdsaftalen – bortset fra busser – ikke stiller krav om grønne køretøjer i forbindelse med udbud.

Det offentlige i Danmark har en ret stor købekraft, når det gælder indkøb af nye køretøjer. F.eks. er ca. 15 pct. af alle lastbiler i Danmark erhvervet af det offentlige, gennem direkte køb, leasing eller udbud. Denne købekraft skal udnyttes maximalt, hvorfor der ikke kun bør stilles krav til de køretøjer, som kommunerne selv køber direkte, men også i forbindelse med udbud, på samme måde som i EU-kravene,” siger Jeppe Juul.

Klimasamarbejdsaftalen omfatter de seks største kommuner i Danmark og dermed ca. en fjerdedel af den kollektive buskørsel. Rådet for Grøn Omstilling betragter det som en god start, men pointere, at der stadig er tre fjerdedele som stadig mangler at blive omstillet.

Det er dejligt at de største kommuner vælger at gå foran. Men det er vigtigt, at vi får hele landet med. Derfor foreslår vi, at alle landets kommuner minimum forpligtes til de samme krav som i klimasamarbejdsaftalen. Kravene skal gælde for både køb og udbud, men kan træde i kraft op til to år senere end de seks første kommuner,” slutter Jeppe Juul.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for at alle offentlige køretøjer skal omstilles til nulemissionskøretøjer inden 2030.

For yderligere information:

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk